Antti Palola: Julkisen ja yksityisen sektorin vastakkainasettelu hedelmätöntä


Julkinen sektori, määrärahaleikkaukset

Julkinen sektori

Laadukkaat ja tasavertaiset julkiset palvelut ovat yhteiskunnallisen tasa-arvon kulmakiviä. Talouskriisin ja rakennemuutoksen myötä tätä tasa-arvoa uhkaavat työttömyys, tuloerojen kasvu, väestön terveyserot sekä koulutuksen voimakas periytyvyys. Tämä kehitys rapauttaa kansalaisten luottamusta oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Keskustelu julkisen sektorin roolista, laajuudesta, tehtävistä ja rahoituksesta käy Suomessa yhä kiivaampana. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää julkisen ja yksityisen sektorin vastakkainasettelua hedelmättömänä.
– Kumpikin tarvitsee toisiaan. Yksityinen sektori tarvitsee esimerkiksi julkisin varoin tuotettavaa koulutusta, infraa ja monipuolista turvaa. Julkinen sektori tarvitsee verotuloja, Palola tiivistää.

Vahvana julkisen sektorin keskusjärjestönä STTK korostaa, että turvaamalla palveluiden kestävä rahoitus ja vahvistamalla tuloksellisuutta luottamus julkisiin palveluihin voi säilyä ja julkinen sektori on työnantajana vetovoimainen. Puheenjohtaja Antti Palola kehottaakin kehysriiheen valmistuvaa maan hallitusta pitämään hyvinvointivaltion perustarkoituksen kirkkaana mielessä.
– Hyvä hallinto, kansalaisten turvallisuus ja toimivat hyvinvointipalvelut luovat vakautta, luottamusta ja jatkuvuutta yhteiskunnan toimintaan. Hyvinvointivaltio ja julkiset palvelut  luovat suomalaisille puitteet yrittää, kehittää osaamistaan ja menestyä. Tätä pidetään myös useissa kansainvälisissä kilpailukykyarvioinneissa Suomen erityisenä vahvuutena.

Palola patistaa maan hallitusta etsimään keinoja yksityisen sektorin työllistämisedellytysten parantamiseksi. Siten vahvistetaan julkisen sektorin rahoituspohjaa.
– Vain korkea työllisyysaste turvaa julkiset palvelut ja etuudet. Sopeuttamistoimia tarvitaan, mutta niitä suunniteltaessa on varmistettava palvelujen saatavuus koko maassa. Säästöjen jaksottaminen on järkevää politiikkaa tässä epävarmassa taloustilanteessa.

STTK:n hallitus keskusteli tänään julkisen sektorin tulevaisuudesta, tehtävistä ja rahoituspohjasta. Julkisen sektorin pitää kehittää omaa toimintaansa tulevaisuudessa. Taloudellisesti niukkoina aikoina käytettävissä olevilla resursseilla on saatava enemmän aikaan vaikuttavuutta.

Suomen julkisen talouden kokoa liioitellaan herkästi: oikea koko on lähempänä 20:tä prosenttia, ei 60:tä