STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Kansalaisten turvallisuutta ei voi ulkoistaa yrityksille


Yhteiskunta

Yhteiskunta kohtaa jatkuvasti paitsi perinteisiä, kiihtyvän digitalisaation myötä myös aivan uusia turvallisuusuhkia.
– Turvallisuuden ylläpitäminen muuttaa muotoaan ja aiheuttaa uudenlaisia haasteita myös turvallisuusviranomaisten työlle. Riittävistä resursseista on huolehdittava, sillä ilman niitä uhkien ennaltaehkäisy ja torjunta jää muutoksen jalkoihin, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Palola osallistui tänään Turvallisuusalat STTK:n seminaariin Helsingissä. Hän nosti esiin yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta välttämättömien tietoliikenne- ja tietojärjestelmien toiminnan turvaamisen kaikissa tilanteissa.

– Viranomaisilla kuten poliisilla on oltava osaaminen ja keinot tunnistaa tietoverkkoihin liittyviä rikollisuusilmiöitä ja ennaltaehkäistä verkossa tapahtuvia rikoksia. Kyse on viime kädessä kansalaisten turvallisuudesta: ilman riittäviä resursseja turvallisuutta ei kyetä takaamaan. Samalla on huolehdittava perusoikeuksiin kuuluvasta kansalaisten yksityisyyden suojan toteutumisesta.

Tietoturvallisuuden kannalta keskeisiä toimintoja ei pidä ulkoistaa yksityisille yrityksille.

Palola korostaa, että elintärkeitä ja tietoturvallisuuden kannalta keskeisiä toimintoja ei pidä ulkoistaa valtion vastuulta yksityisille yrityksille.

– Uusien uhkien edessä vastuuviranomaisten rooli korostuu. Julkisen sektorin on varmistettava, että sillä on riittävää osaamista uhkien varalta ja että viranomaisten hallinnoimat turvaverkot säilyvät sen hallinnassa. Uudet uhat eivät myöskään poista perinteisiä turvallisuusuhkia. Kansalaisten henkeä ja elämää sekä yhteiskuntarauhaa suojelevan kokonaisuuden ylläpito edellyttää sekä riittäviä henkilö- että toiminnallisia resurssia.