Pro: Maailman megatrendeihin tarttumalla uutta kasvua


Moderni energiapolitiikka

Energiapolitiikan tarjoamat mahdollisuudet työllistävän kasvun luomiseksi Suomeen on kartoitettava tarkoin.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne vaatii laaja-alaista energiapoliittista keskustelua, jolla luodaan yhteistä tahtotilaa Suomen riippuvuuden vähentämiseksi tuontienergiasta. Energiaomavaraisuuden vahvistaminen parantaisi Suomen vaihtotasetta. Samalla tulisi hyödyntää myös täysimääräisesti tämän tarjoamat mahdollisuudet uuden työn synnyttämiseksi Suomeen.

Akateemisen työryhmän julkaiseman Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla -raportin julkistamistilaisuudessa puhuneen Rinteen mukaan Suomen tulee rohkeasti tarttua maailman muutokseen liittyvien megatrendien mahdollisuuksiin.

– Monet näistä kytkeytyvät läheisesti energiapolitiikkaan. Vaikka globaaleille uusia energiantuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuja tarjoaville markkinoille työnnytään nyt voimalla monesta suunnasta, on suomalaisilla osaamisellaan hyvät menestymisen mahdollisuudet, Rinne toteaa.

– Meidän tulee laittaa toimeksi ja hyödyntää tässä niin yksityisiä kuin julkisia voimavarojamme.

Suomessa moderni energiapolitiikka on totuttu näkemään kustannustekijänä

Rinteen mukaan tänään julkaistussa raportissa on hyvin hahmotettu, kuinka monissa vertailumaissa moderni energiapolitiikka on nähty kokonaisvaltaisesti kilpailuetuna sekä talouskasvun ja työpaikkojen lähteenä.

Suomessa taas moderni energiapolitiikka on totuttu näkemään kilpailukykyä heikentävänä kustannustekijänä.

Suomessa taas moderni energiapolitiikka on totuttu näkemään kilpailukykyä heikentävänä kustannustekijänä. Moderni energiapolitiikka tarkoittaa mm. fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuville energialähteillä sekä kunnianhimoisia toimia energiatehokkuuden parantamiseksi.

– Tämä havainto on merkittävä ja antaa ajattelemisen aihetta meille kaikille. Tarvitsemme asennemuutoksen, Rinne sanoo.

– Työllistävät vaikutukset yksin energiatehokkuusratkaisujen kehittämisessä ja rakentamisessa voivat olla todella merkittäviä.

Rinne korostaa, että Suomen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky on hyvin herkkä tuotantopanosten kuten työn, raaka-aineiden ja energian hinnan suhteen. Mahdolliset muutokset onkin tehtävä niin, että teollisuuden toimintaedellytykset turvataan.

Lue lisää aiheesta Pro Uutisista:
Tuonnin sijaan kotimaista energiaa, ehdottavat professorit (26.2.2014)