Hallitukselta kaivataan päättäväisyyttä rakenneratkaisuissa


OECD

OECD:n helmikuun puolivälissä julkaisema Suomea koskeva maaraportti kiitteli tehtyjä työmarkkinasopimuksia, jotka parantavat kustannushintakilpailukykyä. Suomen kansantalouden kannalta vakava ongelma on kuitenkin edelleen heikko talouskasvu.

– Tämä näkyy muun muassa työvoiman heikkona kysyntänä. Ensiarvoisen tärkeää olisi siivota talouden rattaat ruosteesta. Hallituksen omissa toimissa onkin petrattavaa. Myös OECD kannustaa hallitusta toteuttamaan suunnitellut rakenneuudistukset, toteaa STTK:n pääekonomisti Ralf Sund.

Hallituksen huomio liikaa julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapainossa

Myös pidemmän aikavälin toimia on Sundin mielestä tarpeen vauhdittaa.
– Hallituksen huomio on suuntautunut liiaksi julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapainoon. OECD:n suositukset esimerkiksi yritystukien karsimiseksi ja aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamiseksi ovat kohdallaan.

OECD:n suositukset esimerkiksi yritystukien karsimiseksi ja aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamiseksi ovat kohdallaan.

– Uuden kasvun luomisen osalta esiintyy päättämättömyyttä maan hallituksen suunnalta. Myös julkisen sektorin – erityisesti kuntien – toimintatapojen uudistaminen takkuaa, Sund arvioi.

OECD:n näkemyksen mukaan Suomen talous kääntyy lievään kasvuun tänä vuonna. Sund korostaa, että kasvun elpyminen ei kuitenkaan ratkaise keskeisiä Suomen kansantalouden ongelmia. – Raportti vahvistaa johtopäätöstä, että hallituksen päättäväisyys rakenneratkaisujen toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää.