Tehylle voitto työtuomioistuimessa: Työnantaja ei voi pidentää alkanutta työvuoroa omalla päätöksellään


Työaika

Tehy on voittanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Kuntatyönantajat KT:n työvuoromuutosta koskevassa kiistassa.

Työnantaja oli yksipuolisella päätöksellään muuttanut anestesiahoitajan työvuoroa niin että se päättyi noin 45 minuuttia myöhemmin kuin työvuoroluetteloon oli merkitty. Muutos tehtiin puoli tuntia ennen työvuoron päättymistä.

Työnantaja perusteli äkillistä työvuoromuutosta myöhästyneillä aikatauluilla. Kuntatyönantajat KT:n näkemyksen mukaan työnantajalla oli perusteltu syy yksipuoliseen työvuoroluettelon muutokseen. Tehyn näkemyksen mukaan työehtosopimuksesta (KVTES) koskevasta määräyksestä johtuen työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen kun työntekijä on jo saapunut kyseiseen työvuoroon.

Työtuomioistuin hyväksyi yksimielisesti Tehyn vaatimukset

Työtuomioistuin hyväksyi yksimielisesti Tehyn vaatimukset. Tuomiossa vahvistettiin, ettei työvuoroa voi enää työntekijän siihen saavuttua sen enempää pidentää kuin lyhentää. Lisäksi KT tuomittiin maksamaan Tehylle 3000 euroa hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, koska sen olisi jo aiempien tuomioiden perusteella pitänyt ymmärtää, että sen ohjeistukset ovat työehtosopimuksen vastaisia.

Tuomiossa vahvistettiin, ettei työvuoroa voi enää työntekijän siihen saavuttua sen enempää pidentää kuin lyhentää.

Myös sairaanhoitopiirin katsottiin rikkoneen työehtosopimusta, mutta sitä ei tuomittu hyvityssakkoihin, koska asia oli voinut olla sille epäselvä. Sekä sairaanhoitopiiri että KT joutuvat myös maksamaan Tehyn noin 5600 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut.

Tehyssä voittoa pidetään merkittävänä, sillä työtuomioistuimen linjauksen mukaisesti työnantaja ei voi pakottaa työntekijää pidentämään työvuoroa silloin kun työntekijä on jo tullut kyseiseen työvuoroon.

– Sosiaali- ja terveysalalla on paljon työaikoihin liittyviä epäselvyyksiä johtuen mm. työehtosopimuksen monimutkaisuudesta. Toivon, että tämä tuomio osaltaan selkeyttää työaikoja koskevia erimielisyyksiä työntekijöiden ja työnantajien välillä, sanoo Tehyn työaikamääräyksiin perehtynyt edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman.

Juttua hoitivat työtuomioistuimessa Tehyn lakimiehet Matias Nyman ja Mirja Kinnunen.

***

STTK: Työaikalain uudistus osin onnistunut, jaksotyön käyttöalan laajentamista ei kannateta