STTK kaipaa hallitukselta päättäväisyyttä rakenneratkaisuissa


OECD

OECD:n julkaisi Suomea koskevan maaraporttinsa 12.2.2014. Raportti tähdentää työeläkeuudistuksen tärkeyttä ja patistaa päättäjiä nostamaan alinta eläkeikää. STTK:n mielestä huoli on aiheeton.
– Työeläkejärjestelmän kehittämisestä neuvotellaan parhaillaan ja työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet löytämään ratkaisut, joiden perusteella todellinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Eläkejärjestelmän uudistamisen suhteen ei ole aihetta epäluottamukseen, korostaa pääekonomisti Ralf Sund.

– Sen sijaan uuden kasvun luomisen osalta esiintyy päättämättömyyttä maan hallituksen suunnalta. Myös julkisen sektorin – erityisesti kuntien – toimintatapojen uudistaminen takkuaa, Sund arvioi.

OECD kiittelee tehtyjä työmarkkinasopimuksia

OECD kiittelee tehtyjä työmarkkinasopimuksia, jotka parantavat kustannushintakilpailukykyä. Suomen kansantalouden kannalta vakava ongelma on kuitenkin edelleen heikko talouskasvu.
– Tämä näkyy muun muassa työvoiman heikkona kysyntänä. Ensiarvoisen tärkeää olisi siivota talouden rattaat ruosteesta. Hallituksen omissa toimissa onkin petrattavaa. Myös OECD kannustaa hallitusta toteuttamaan suunnitellut rakenneuudistukset.

Myös pidemmän aikavälin toimia on Sundin mielestä tarpeen vauhdittaa.
– Hallituksen huomio on suuntautunut liiaksi julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapainoon. OECD:n suositukset esimerkiksi yritystukien karsimiseksi ja aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamiseksi ovat kohdallaan.

OECD:n näkemyksen mukaan Suomen talous kääntyy lievään kasvuun tänä vuonna. Sund korostaa, että kasvun elpyminen ei kuitenkaan ratkaise keskeisiä Suomen kansantalouden ongelmia.
– Raportti vahvistaa johtopäätöstä, että hallituksen päättäväisyys rakenneratkaisujen toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää.

***

Missä Kikyn kolmas loikka?