Työ ja toimeentulo globaalien kehityskysymysten ytimessä


SASK, työ ja toimeentulo globaalisti

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin solidaarisuuspäiville Hämeenlinnaan kerääntyi lähes 400 ay-aktiivia pohtimaan globaaleja työ-, kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksiä. SASK on suomalaisen ay-liikkeen oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö, jonka näkemyksen mukaan kestävin tapa vähentää köyhyyttä on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävää palkkaa. Tämän edistämiseksi kehittyviin maihin tarvitaan vahvoja ammattiliittoja.

– Työn ja toimeentulon kysymykset ovat nousemassa globaalien kehityskysymysten ytimeen. Kyse on siitä, miten ihmiset tulevat palkallaan toimeen, elättävät perheensä, kouluttavat lapsensa ja pystyvät elämään muutenkin säällistä elämää. Tämä kysymys koskettaa meitä kaikkia, koska tuotanto on globaalia, kuvasi SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen.

Oikeudenmukainen kasvu luo työtä

Videotervehdyksen seminaariin lähettänyt presidentti Tarja Halonen painotti oikeudenmukaista kasvua.

– Taloudellisen kasvun tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaista eli kasvun tulee luoda työtä, ympäristöä vahingoittamatta, Talonen totesi.
– Kukaan meistä ei ole ulkopuolinen. Globalisaatio johtaa helposti työn ehtojen kurjistumiseen. On tärkeää turvata keinot, kuten järjestäytymisvapaus, joilla ihmiset voivat puolustaa omaa työtään ja sen ehtoja.

Vahvempaa EU-sääntelyä työn ehtojen korjaamiseksi läpi alihankintaketjujen

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen osallistui seminaarin paneelikeskusteluun. Hän totesi, että EU:n alueella iso kysymys on, miten julkiset rahat käytetään ja minkälaista yritystoimintaa tuetaan. Lainsäädäntöä kehittämällä voitaisiin korjata monia ongelmia ja kannustaa sosiaalisesti vastuulliseen yritystoimintaan.

– Uudistunut julkisia hankintoja koskeva direktiivi antaa nyt jo mahdollisuuden suosia työllistävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yritystoimintaa. Kilpailutuksia tekevien virkamiesten pitäisi huomioida tämä mahdollisuus jatkossa.

Pietikäinen luetteli konkreettisia keinoja.

– EU:n transparenssidirektiiviin tulisi sisällyttää sitova, koko alihankintaketjun kattava raportointijärjestelmä työntekijöiden työn ehdoista ja olosuhteista sekä rikkomuksia seuraava asianmukainen sanktiointi. Vapaakauppasopimuksiin pitäisi sisältyä velvollisuus noudattaa ILO.n sopimuksia läpi koko alihankintaketjun. Myös tuotevalvonnan kehittäminen koko tuotantoketjun osalta olisi askel oikeaan suuntaan. EU voisi myös myöntää budjetistaan tukea järjestäytymiselle kolmannessa maailmassa. Tätä on ehdotettu, mutta ehdotus ei ole mennyt vielä parlamentissa läpi, Pietikäinen listasi.

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK järjesti ay-aktiivien Solidaarisuuspäivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2014.