Pekka Haavisto Solidaarisuuspäivillä: Valtion omistajaohjaukseen kuuluu yritysvastuu


Solidaarisuuspäivät

Valtion omistajaohjauksen periaatteisiin pitää kuulua myös yrityksen yhteiskuntavastuusta huolehtiminen painotti Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:in solidaarisuuspäivillä puhunut ministeri Pekka Haavisto.

– Niiden yhtiöiden, joissa valtio on enemmistöomistajana tai suuromistajana pitää kantaa yhteiskuntavastuuta. Hyvän työntekijäpolitiikan, työpaikkojen luomisen ja ylläpitämisen pitää kuulua valtion omistajaohjauksen periaatteisiin, totesi Haavisto.

Haavisto listasi yritysvastuun osatekijöiksi verojalanjäljen ja sosiaalisen jalanjäljen myös globaalisti.

– Tällä pääomalla on isänmaa. Sen pitää toimia niiden periaatteiden mukaan, joita suomalaiset arvostavat. Ei ole esimerkiksi yhdentekevää minne nämä yritykset maksavat veronsa. Harmaan talouden torjunnan pitää kuulua valtion omistajaohjauksen piirissä olevien yhtiöiden agendalle.

Työn ja toimeentulon kysymykset heiluttavat yhteiskuntia

Työhön ja sen ehtoihin liittyvät kysymykset nostavat ja kaatavat yhteiskuntia. Arabikevät on Haaviston mukaan tästä hyvä esimerkki. Erityisesti nuoren sukupolven työllisyys ja työn ehdot on syytä ottaa vakavasti. Haavisto kertoi kokemuksistaan Somalimaasta ja Eritreasta, joissa nuori sukuolvi on unohdettu.

– Eritreassa nuoret ovat 8 vuoden asepalveluksessa, eikä työn, toimeentulon tai koulutuksen mahdollisuuksia ole. Kaikki jotka pystyvät, pyrkivät pois. Tämä johtaa traagisiin kohtaloihin, laittomaan elinkauppaan, ihmiskauppaan, kun matkarahoja kerätään kokoon. Pahimmassa tapauksessa nuoret afrikkalaiset ajautuvat Euroopan rannikoille ruumiita täynnä olevissa veneissä.

– Somaliassa merirosvous voi olla nuorten miesten toiveammatti, kun koulutusmahdollisuuksia tai muita vaihtoehtoja ansaita oma elanto ei ole, Haavisto kertoi.

Toivoa ja myös bisnesmahdollisuuksia on

Suomalaiselle koulutus- ja tietoliikenneosaamiselle on Haaviston mielestä Aasiassa ja Afrikassa loputon kysyntä. Erityisesti ammatillisen koulutuksen puute on iso ongelma.

– Koulutus on edelleen rikkaiden etuoikeus. Se maksaa ja sen avulla halutaan herraksi. Tavallisen ihmisen ammattitaidon kehittämistä ei nähdä tarpeellisena. Myös pätevien opettajien puute, vanhentuneet oppikirjat, heikot tietoliikenneyhteydet ovat ongelma. Joskus lapsi voi käydä läpi koko peruskoulun oppimatta kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan, koska opettaja ei ole pätevä ja oppimateriaali puutteellista.

Afrikan mantereen kiertävä merikaapeliyhteys mahdollistaa jo nopeat tietoliikenneyhteydet kaikkiin rannikon valtioihin.

– Näissä voidaan nähdä myös suuria bisnesmahdollisuuksia suomalaisille, sillä meillä on sitä osaamista, jota tarvitaan. Tähän aion panostaa myös ministerikauteni loppuaikana, Haavisto totesi.

Pekka Haavisto puhui Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin järjestämillä Solidaarisuuspäivillä Hämeenlinnassa 8.2.2014.

***

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Turun Kirkkopäivillä: Yhteiskuntavastuu kärsii maineen menetyksestä