STTK:n Seppo Nevalainen Tukuseton raportista: Ei enää lisää heikennyksiä palkansaajien ostovoimaan


Palkansaajan ostovoima

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportin mukaan kansainvälisessä taloudessa on pitkästä aikaa positiivisempia näkymiä. Suomen tilanne ei näytä yhtä valoisalta, sillä valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle vain 0,8 %:in talouskasvua.

–  Kansainvälisen talouden koheneva tila tulee näkymään tänä vuonna myös Suomen taloudessa, vaikka laaja-alaisesta ja nopeasta elpymisestä ei voidakaan puhua. On kuitenkin myönteistä, että vienti kasvaa tänä vuonna kahden vuoden ajan jatkuneen supistumisen jälkeen, kommentoi STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen.

Palkansaajien ostovoima supistuu kuluvana vuonna

Raportin mukaan palkansaajien ostovoima supistuu kuluvana vuonna lähes prosentin, mikä on saman verran kuin viime vuonna. Myös ensi vuodelle ennakoidaan pientä ostovoiman laskua. Edellisen kerran palkansaajien ostovoima aleni 1990-luvun laman aikana.

–  Maaliskuussa pidettävässä maan hallituksen kehysriihessä ei tule lähteä enää leikkaamaan palkansaajien ostovoimaa lisää. Nyt on huolehdittava kotimaisesta kulutuskysynnästä ja työllisyydestä. Julkisen talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta tässä tilanteessa lisäkiristykset eivät ole tarkoituksenmukaisia, Nevalainen painottaa.

Työllisyys on kehittynyt viime vuosina heikkoon talouskasvuun nähden yllättävän myönteisesti mutta viime vuoden jälkipuolella työllisyys alkoi kuitenkin selvästi heikentyä. Raportin mukaan yritykset ovat alkaneet parantaa kannattavuuttaan irtisanomisten kautta.

–  Nyt tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma, jolla luodaan uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille. Vientisektorin kokoa on pyrittävä kasvattamaan nykyisestä. Kehysriihessä tarvitaan päätöksiä, joilla talouden kasvua tuetaan. Työllisyys- ja kasvusopimus parantaa osaltaan suomalaisen tuotannon kilpailukykyä lähivuosina.

Lue myös: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti: Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tiedote: Yleinen taloustilanne heijastuu hitaampaan ansiokehitykseen

***

STTK:laisen keskituloisen perheen ostovoiman muutos 2018-19

Palkansaajien ostovoiman kehitys vuosina 2016-2020