EU-parlamentti haluaa parantaa itsenäisten ammatinharjoittajien asemaa


Itsensätyöllistäjä

EU-parlamentti hyväksyi tiistaina 14. tammikuuta päätöslauselman, jossa vaaditaan riittävää sosiaaliturvaa itsensä työllistäville. STTK pitää avausta tervetulleena askeleena oikeaan suuntaan.

Monissa EU-maissa itsensä työllistävät eivät ole kokonaisuudessaan eläkejärjestelmien piirissä, mikä heikentää vanhuuden toimentuloa. Heidän asemansa on heikompi myös vanhempainvapaan osalta tai työttömäksi jäädessään. Aukkoja on myös suomalaisessa turvassa.

– Itsensä työllistämisen etuja ovat esim. joustavat työajat ja työn itsenäisyys. Sosiaaliturvaan liittyvät oikeudet ovat heillä kuitenkin usein heikommat kuin työntekijän asemassa olevilla,  toteaa STTK:n lakimies Inka Douglas.

–  Lisäksi itsensä työllistäjiltä puuttuu työlainsäädännön työntekijöille antama suoja, kuten työehtosopimukset, irtisanomissuoja, työaika ja vuosilomat.  Näihin puutteisiin parlamentin linjaus ei valitettavasti ota kantaa.

Näennäisyrittäjyys vie pohjan työntekijöitä suojaavalta sääntelyltä

Itsensä työllistämisen rinnakkaisilmiö on yhä yleistyvä näennäis- tai pakkoyrittäjyys, jossa työnantaja välttelee sosiaalimaksujen maksamista teettämällä työn yrittäjäksi ryhtyvällä työntekijällään. Vastentahtoinen yrittäjyys vääristää kilpailua, rikkoo työntekijöiden oikeuksia ja saattaa johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin.

-Yrittäjyyttä ei saa käyttää keinona ohittaa sosiaaliturvalainsäädäntöä tai viedä työntekijöiltä heille kuuluvaa turvaa, Douglas kommentoi.

Lue lisää:  Sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille (EU-parlamentin hyväksymät tekstit 14.1.2014)

***

STTK: Itsensä työllistäjien asemaa parannettava