Aikuisopiskelijoiden määrä kaksinkertaistui vuodesta 2009


Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutustuen saajien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2009. Viime vuonna tukea sai 15 362 henkilöä, yhteensä 113,2 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu turvaamaan opintovapaan aikaista toimeentuloa ja sitä voi saada tutkintoon johtavia opintoja varten. Aikuiskoulutustuki mahdollistaa tutkintoon johtavan opiskelemisen myös työelämässä oleville aikuisille. Korkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella työn ohessa

– Aikuiskoulutustuen ehdot paranivat elokuussa 2010, kun tuki nostettiin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasolle. Tämä ratkaisu oli toinen konkreettisista parannuksista, jotka ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus sai aikaiseksi, muistuttaa STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen.

– Samoissa neuvotteluissa avattiin työttömille oikeus opiskella päätoimisesti ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Yli 25 vuotias työtön työnhakija voi työttömyysturvaa menettämättä suorittaa tutkintoa, mikäli hänellä työ työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve.

Omaehtoisen koulutuksen tulokset ovat paremmat kuin työvoimakoulutuksessa

Tilaisuuteen on tarttunut jo 45 000 suomalaista, joista 60% oli jo puolen vuoden kuluttua opiskelujaksosta työllistynyt ja 80% oli saavuttanut haluamansa koulutustason. TEM:n mukaan omaehtoisen koulutuksen tulokset ovat työllistymisen kannalta paremmat kuin työvoimakoulutuksen. Tiedot käyvät ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä selvityksestä.

–  Työttömien koulutusoikeuksien laajentaminen on esimerkki uudenlaisesta ajattelusta, jota tarvitaan koulutustarjonnan järjestämiseen resurssien supistuessa, sanoo Lempinen.

Työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen turvin voi opiskella enintään 24 kuukautta. Tämä palvelee ammatillisen tutkinnon suorittavia ammatinvaihtajia, keskeytyneitä korkeakouluopintoja loppuun saattavia tai opintojaan täydentäviä henkilöitä.

Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myöntää Koulutusrahasto: www.koulutusrahasto.fi

Lisätietoja työttömien omaehtoisesta opiskelusta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

***

Aikuiskoulutus tarvitsee kokonaisuudistuksen