Antti Palola: Koulutusmäärärahojen leikkaukset heijastuvat kielteisesti työelämässä vaadittavaan osaamiseen


Ammatillinen koulutus

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on huolissaan kuluvalla hallituskaudella ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista.
– Leikkaukset koskevat sekä nuorten ammatillista peruskoulutusta että aikuiskoulutusta. Samanaikaisesti nuorisotakuun laajeneminen ja oppivelvollisuusiän nostaminen laajentavat koulutuksen kenttää. Kaikki tämä yhdessä tarkoittaa, että vähemmällä on tehtävä enemmän, ja siksi asioita on tehtävä toisin.

Palola puhui tänään Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKE:n ja STTK:n yhteisseminaarissa Kirkkonummella.

Ammatin vaihtamisen ja uudelleenkoulutuksen rooli työelämässä kasvaa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on ennustanut, että peräti kolmannes nykyisistä ammateista tulee katoamaan automatisaation edetessä.
– Ammatin vaihtaminen ja uudelleenkoulutus nousevat merkittävään rooliin työelämässä. On syytä vakavasti pohtia, miten voimakkaasti nyt tehtävät säästöt ja rakenteelliset muutokset koulutusjärjestelmässä vastaavat työelämän edellyttämiin muuttuviin tarpeisiin, Palola toteaa.

Ammatin vaihtaminen ja uudelleenkoulutus nousevat merkittävään rooliin työelämässä. On syytä vakavasti pohtia, miten voimakkaasti nyt tehtävät säästöt koulutusjärjestelmässä vastaavat työelämän edellyttämiin muuttuviin tarpeisiin.

Koulutus on työvoimavaltainen ala ja leikkauksilla on aina henkilöstövaikutuksia. STTK:n puheenjohtaja korostaa, että esimerkiksi ammattiin opiskelevia ei saa sysätä työpaikoille ”koulutettaviksi”, jos työssäoppimista ei kyetä järjestämään tarkoituksenmukaisesti.
– Työssäoppiminen merkitsee riittävää opetusta ja ohjattua oppimista työpaikalla. Opiskelijoista ei saa muodostua palkatonta lisätyövoimaa esimerkiksi paikkaamaan työpaikkojen ruuhkahuippuja.

Keskeyttämisestä on tullut merkittävä ongelma ammatillisessa koulutuksessa. – Keskeyttämisen ohella opintojen venyminen ja moninkertainen opiskelu ovat yleistyneet. Päämäärätön opiskelu ei ole hyväksi opiskelijalle, ja järjestelmän näkökulmasta se on tuhlausta. Ongelmien korjaamiseksi tarvitaan muun muassa tehokkaampaa opinto-ohjausta, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

 ***

STTK:n hallitus ei hyväksy ammatillisen koulutuksen leikkauksia

Ammatillinen koulutus tarvitsee riittävät voimavarat – riskinä koulutuksen laadun heikkeneminen