STTK:n Antti Palola: Tuloverotuksen kevennyspuheet populismia, tuloerojen kasvua hillittävä


Tuloerot

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää vaarallisena tuloerojen kasvun hyväksymistä. Politiikalla on päinvastoin hillittävä tätä kehitystä.  Jo nyt tuloerot ovat kasvaneet, köyhyys syventynyt ja pidentynyt sekä tuloeliitin  ja keskituloisten tuloerot ovat revenneet. Tuloerojen jatkuva kasvu kärjistäisi eri yhteiskuntaryhmien välejä eikä Suomella ole  varaa romuttaa luottamusta yhteiskunnan reiluuteen.

Tuloerojen kasvusta oltava huolissaan

Maailman talousfoorumi Davosissa on huolissaan tuloeroista ja varoittaa niiden kasvusta. Tätä taustaa vasten on käsittämätöntä, että meillä esitetään tuloerojen kasvun hyväksymistä ja jopa kannatetaan sitä.

Tuloverojen keventämisen vaatiminen on tässä  taloudellisessa tilanteessa populismia. Se johtaisi menoleikkauksiin ja muiden verojen korotuksiin. Muut verot ovat lähinnä tasaveroja ja niiden nostaminen kohdistuu tosiasiallisesti kaikkein eniten keskituloisiin. Tässä tilanteessa tuloverojen keventäminen vauhdittaisi tuloerojen kasvua.

Talouspolitiikassa tärkeintä saada aikaan kasvua ja työpaikkoja yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä.

Nyt  talouspolitiikassa tärkeintä on saada aikaan kasvua ja työpaikkoja yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä. Suomen tulevaisuudelle olisi tuhoisaa  veronalennusten kautta heikentää koulutusta tai terveydenhuoltoa. Niillä on suora vaikutus yritysten menestymiseen ja kasvumahdollisuuksiin.

***

Eriarvoisuuden kasvu haittaa talouskasvua