Pro: Julkisen sektorin ajojahti syytä lopettaa


Teollisuuden on miellettävä laaja hyvinvointiyhteiskunta keskeisenä toimintaedellytysten vahvistajana.

– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja teollisuuden menestyksen välillä on kohtalonyhteys. Toivon, että elinkeinoelämän virittämä julkisen sektorin ajojahti lopetettaisiin, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne toteaa viitaten viimeviikkojen räväköihin puheenvuoroihin.

Rinne muistuttaa, että ilman julkisen sektorin panostusta teollisuudella ei ole koulutettua, osaavaa ja kehittyvää työvoimaa työtehtävien eri tasoilla. Julkinen sektorin huolehtii infrastruktuurista ja luo monin eri tavoin edellytyksiä menestyksekkäälle teollisuudelle.

Samalla hyvin menestyvä teollisuus on vuosikymmeniä omalta keskeiseltä osaltaan vastannut hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen rahoituksesta.

– Opettajista lääkäreihin ja vanhustenhoitajiin – kaikki julkisia hyvinvointipalveluja tuottavat pitävät osaltaan huolta siitä, että yritykset voivat keskittyä ydintehtäviinsä.

Rinne korostaa, ettei julkinen sektori ole mitenkään hallitsemattomasti paisunut, vaan yksityisen sektorin kyky tuottaa lisäarvoa on romahtanut, Rinne sanoo.

– Teollisuuden näkökulmasta julkisen sektorin koko ei ole ratkaiseva tekijä. Ratkaisevaa on se, kuinka julkinen sektori edesauttaa yksityisen sektorin menestystä.

Rinteen mukaan Suomi tarvitsee uutta teollisuuspolitiikkaa, jonka keskiössä on erityisesti kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä pk-yrityksistä syntyvä teollisuuden monipuolistuminen sekä tuottavuuden kasvattaminen investoimalla tuotantoteknologiaan sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Valtiolla tulee olla keskeinen rooli myönteisen muutoksen vauhdittamisessa.

Puheenjohtaja Antti Rinne puhui tänään Helsingissä järjestetyssä SDP:n ja palkansaajajärjestöjen teollisuustyöryhmän Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus -seminaarissa.