Palkansaajien EU-kampanjakeskus aloittanut toimintansa


Palkansaajajärjestöt käynnistävät kampanjan kansalaisaktiivisuuden ja EU:ta  koskevan tiedon lisäämiseksi tulevien parlamenttivaalien alla.  Ammattijärjestöjen tavoitteena on tuoda keskusteluun palkansaajille tärkeitä  työelämän teemoja sekä tarkastella EU:n vaikutusta tavallisen ihmisen arjessa.  Järjestöt haluavat myös tuoda esiin ajatuksia EU:n epäkohtien korjaamiseksi ja  unionin kehittämiseksi.

Kampanjassa ovat mukana kaikki keskusjärjestöt ja lähes kaikki ammattiliitot.  Vaalien alla toteutetaan kenttäkierros suurimmilla paikkakunnilla. Kampanjaa  markkinoidaan myös mediassa. Yhteistoimintaa tehdään myös Eurooppalainen Suomi  ry:n kanssa. Kampanja ei ole puoluepoliittinen, vaan sen tavoitteena on  faktatietoa levittämällä saada palkansaajien äänestysaktiivisuus kasvuun.  Vuoden 2009 vaaleissa äänestysprosentti jäi 40,3:een.

Kampanjan vetovastuu on järjestöjen perustamalla erityisellä  kampanjakeskuksella, joka sijaitsee Hakaniemen Metallitalossa. Toimistossa  työskentelee alkuvaiheessa kuusi henkilöä. Kampanjapäällikkönä toimii Hanna Kuntsi (PAM, SAK) ja muina työntekijöinä Ari Åberg (TEK, Akava), Merja Lehmussaari (SAK), Tuula Laitinen (Akavan Erityisalat, Akava), Henrik Haapajärvi (Pro, STTK) sekä Eva Fager (SAK).

Kampanjan teemat ja visuaalinen ilme julkistetaan helmikuun lopulla.  Lisätietoja:

Kampanjapäällikkö Hanna Kuntsi 050 3100676

Kampanjakoordinaattori, yhteiskuntasuhteet ja media Ari Åberg 0400 510904