STTK:n hallitus ei hyväksy ammatillisen koulutuksen leikkauksia


Ammatillinen koulutus

STTK:n hallitus ei hyväksy ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Rakennemuutoksen Suomessa ammatillista aikuiskoulutusta ei saa ajaa alas, sillä teollisuus ja yritystoiminta tarvitsevat uusiutuvaa ammattitaitoa.

Koulutuksen yhteys ihmisten ja yritysten menestymiselle on kiistaton

– Tämän vaalikauden päätöksillä leikataan noin joka kuudes euro. Leikkaukset koskettavat nuorten ammatillista peruskoulutusta ja myös aikuiskoulutusta. Tämä on lyhytnäköistä, sillä osaamisen ja koulutuksen yhteys ihmisten ja yritysten menestymiselle on kiistaton. Ei myöskään ole näköpiirissä, että julkisen talouden paraneminen palauttaisi nyt tehdyt leikkaukset seuraavalla vaalikaudella.

Tämä on lyhytnäköistä, sillä osaamisen ja koulutuksen yhteys ihmisten ja yritysten menestymiselle on kiistaton.

Samanaikaisesti leikkausten rinnalla ammatillisen koulutuksen tehtävät ovat laajentuneet nuorisotakuun myötä. Ne myös laajenevat edelleen oppivelvollisuusikää nostettaessa.
– Laajentuvat toimenpiteet edellyttävät asianmukaisia resursseja.

STTK:n hallitus on huolissaan siitä, mitä tapahtuu opiskelijoiden ammattitaidolle, kun lähiopetuksesta säästetään ja ammattiin opiskelevat nuoret lähetetään oppimaan työpaikoille
– Työpaikka on hyvä paikka ammattitaidon kehittymiseen, mutta menestyksellinen työssä oppiminen vaatii tuekseen riittävän opetuksen. Kun lähiopetuksesta säästetään ja opiskelijat sysätään työpaikoille, vaarana on, että he jäävät oman onnensa nojaan. Opiskelijoilla on oikeus ja työnantajalla on järjestämisvelvollisuus työpaikalla tapahtuvaan ohjattuun oppimiseen.

STTK:n hallituksen mielestä opiskelijoiden harjoittelu ja käytännön opiskelu eivät saa muodostua ilmaisen työvoiman käyttämiseksi.
– Se on kohtuutonta nuorille ja vääristää kilpailua. Jos yhtäjäksoinen työssäoppiminen kestää yli puoli vuotta, opiskelijan on oltava työsuhteessa työnantajaan.

***

Ammatillinen koulutus tarvitsee riittävät voimavarat – riskinä koulutuksen laadun heikkeneminen

Antti Palola: Koulutusmäärärahojen leikkaukset heijastuvat kielteisesti työelämässä vaadittavaan osaamiseen