Palolan Suomi on sopimisen ja yhteistyön Suomi


Antti Palola piti linjapuheensa STTK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa 5.12. vastavalittuna puheenjohtajana. Palolan mielestä Suomea on edelleen kehitettävä maana, jossa jokaisella on hyvä elää, käydä koulua, tehdä työtä, yrittää, pärjätä ja jopa menestyä. Tämä onnistuu, kun palkansaajat, työnantajat ja poliittiset toimijat tekevät yhteistyötä.

– Tässä ajassa yksilön ääni on voimakas ja joku pitää sopimusyhteiskuntaa vanhanaikaisena. Palolan Suomi on sopimisen ja yhteistyön Suomi. Sillä Suomi menestyy myös tulevaisuudessa. Työelämän lait ja pelisäännöt ovat ay-liikkeen pitkäaikaisen työn tulos. Tätä työtä haluan STTK:n puheenjohtajana jatkaa ja vahvistaa yhteistyön hengessä, toteaa Palola.

Ilman työtä ei ole hyvinvointia. Suomi tarvitsee Palolan mielestä tulevaisuudessa myös entistä paremman työelämän.

– Työ on parhaimmillaan valtava voimavara, joka ohjaa muita myönteisiä kokemuksia ja luo
onnistumisen tunteita. Kaikki hyvinvointi kumpuaa työstä. Siksi tarvitsemme työtä ja uusia työpaikkoja

Palola puolusti puheessaan suomalaista hyvinvointimallia.

– Suomalainen hyvinvointimalli ei jätä ketään heitteille. On pidettävä huolta myös heistä, jotka jostain syystä eivät siihen itse kykene. Tässä piilee suvaitsevaisuuden ydin, ja vastuun kanssaihmisistämme on modernissa maailmassa ulotuttava yli rajojen.

Lue Palolan puhe edustajistolle