Keskituloiset taloudet edelleen tiukoilla


Keskituloisten kotitalouksien ostovoima ei ole juurikaan kasvanut vuoden 2009 jälkeen, eivätkä käteen jäävät tulot ole lähitulevaisuudessa kasvussa. STTK:laiset tienaavat keskimäärin 2929 euroa kuukaudessa. Se vastaa suomalaisten keskikuukausiansiota. Tieto käy ilmi STTK:n 2013 keräämästä Toimihenkilöbarometri-aineistosta.

– Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että STTK:laiset edustavat suomalaista keskiluokkaa. He tulevat palkallaan toimeen, mutta kulutusjuhlaan ei todellakaan ole varaa, toteaa STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen.

Ostovoima pysyy pakkasen puolella

Keskituloisten kotitalouksien ostovoimaan vaikuttavat tänä ja ensi vuonna heikentävästi veronkorotukset, asuntolainojen verovähennysoikeuksien leikkaukset sekä lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen.

– Verotuksen kiristyessä käteen jää entistä vähemmän rahaa. Keskituloisten asumismenot ovat yleensä suuret suhteessa tuloihin, ja vaikka korkotaso on viime vuosina alentunut, on verotus kiristynyt samassa tahdissa, Nevalainen kertoo.

Elintarvikkeiden hinnannousu on Suomessa ollut eurooppalaisittain rajua. Vuoden 2008 jälkeen nousua on tullut peräti 13 %. Myös muut välttämättömät menot ovat kallistuneet.

– Välttämättömät menojen, kuten asumisen, ruuan ja liikennöinnin hinnannousu iskee aina raskaimmin pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin. Näiden menojen kasvussa ei ole näköpiirissä taittumista.

STTK:laiset suhtautuvat kriittisesti tuloerojen kasvuun

Tuloerojen kasvu on Suomessa ollut nopeampaa kuin kehittyneissä teollisuusmaissa keskimäärin. STTK:laiset suhtautuvat tuloerojen kasvuun erittäin kriittisesti.

– Yli neljä viidesosaa vastaajista piti kansalaisten välisiä tuloeroja Suomessa nykyisellään liian suurina. Naiset olivat miehiä useammin tätä mieltä, kertoo Nevalainen.

– Tuloerojen kasvun taustalla on pääomatulojen, erityisesti osinkotulojen kevyt verotus. Kehitys on saanut alkunsa jo -90-luvun puolivälissä. Palkansaajat kantavat Suomessa raskaimman verotaakan, Nevalainen toteaa

Perheiden-ostovoiman-muutos-PT2013

 

 

Lue myös: Toimihenkilöbarometri 2013