Kuntalaisen veroeuro päätyy palvelujen ostoon ulkoa


Kuntien ja kuntayhtymien hankinnat

Kuntien toimintamenot kasvoivat vuodesta 2006 viime vuoteen kaikkiaan 35 prosenttia ja kuntayhtymien jopa 42 prosenttia. Yhteenlaskettuna kuntien menot ylittävät selvästi valtion budjetin loppusumman, jos siitä jätetään kunnille menevät valtionavut pois.

Vain osa noususta selittyy palkkojen ja hintojen nousulla. Kunnissa ansiotaso nousi 25 prosenttia, hitusen enemmän kuin yksityisellä sektorilla.

Kunnat käyttävät toimintamenoistaan noin puolet palvelujen ja tavaroiden ostamiseen

Kunnat käyttävät toimintamenoistaan noin puolet palvelujen ja tavaroiden ostamiseen muilta. Peruspalveluissa palvelujen ostohinnat nousivat 20 prosenttia, aineiden ja tarvikkeiden hinnat 17 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat samaan aikaan vain kahdeksan prosenttia.

Aineet ja tarvikkeet vievät kunnilta ja kuntayhtymiltä noin kolme miljardia euroa eli kuusi prosenttia toimintamenoista.

Suurin menoerä on lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet, joihin menee runsas miljardi eli lähes 40 prosenttia kaikista tarvikeostoista. Seuraavaksi eniten rahaa kuluu sähköön, lämmitykseen ja veteen, joihin menee neljäsosa. Elintarvikkeisiin menee kymmenisen prosenttia.

Kaikkein todennäköisimmin kuntalaisen veroeuro päätyykin palvelun ostamiseen kunnan varsinaisen organisaation ulkopuolelta.

Kaikkein todennäköisimmin kuntalaisen veroeuro päätyykin palvelun ostamiseen kunnan varsinaisen organisaation ulkopuolelta. Niihin meni viime vuonna yli 20 miljardia euroa. Palvelujen ostot ovat vuodesta 2006 kasvaneet kolme kertaa nopeammin kuin muut toimintamenot.

Kaikkein eniten eli lähes täysin ostopalvelujen varassa kunnat ovat erikoissairaanhoidossa ja joukkoliikenteessä. Puolet kuntien yleishallinnonkin toimintamenoista menee palvelujen ostamiseen, sosiaali- ja terveystoimessa hieman enemmän. Opetus- ja kulttuuritoimessa osuus on vain viidesosa.

Runsas 40 prosenttia palveluostoista on suoraan johonkin kuntalaiseen kohdistuvia palveluja. Niistä neljä viidesosaa ostetaan kuntayhtymiltä tai muilta kunnilta, eli samaan hintaan saadaan hallintohimmeleitä.

Perusterveydenhuollon avohoidossa yksityisten palvelujen ostot veivät viime vuonna kunnilta ja kuntayhtymiltä yhteensä noin viidesosan kaikista sektorin toimintamenoista, hammashuollossa hieman enemmän.

Aiheeseen liittyvä toimittaja Heikki Lehtisen juttu julkaistaan kokonaisuudessaan STTK-lehdessä 8/2013.

***

Jyty: Hallitus uhkaa lisätä kuntien talouskurimusta