Yhteisöveroale tulee saattaa voimaan asteittain


Keskituloisen verotus

STTK:n mielestä yhteisöveroalen voimaan saattamisen tulisi tapahtua asteittain. Nyt annettu hallituksen esitys yhteisöveroalesta siirtää Suomen eurooppalaisessa verokilpailussa suoraan peesaajasta kärkikahinoihin. Muutos on raju.

– Suomen kilpailukykyä on ylläpidettävä myös yhteisöverotuksella, mutta hallitusti. Veronalennuksen asteittainen voimaantulo lieventäisi uudistuksen vaikutuksia valtion verotuloihin ja vähentäisi paineita muun verotuksen kiristämiseen velkaantumisen taittamiseksi, perustelee STTK:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus.

STTK esittää, että yhteisöveroale tulisi laskea 23 prosenttiin ensi vuoden alussa ja saattaa kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2017 alusta.

– Näin yritykset saisivat varmuuden siitä, mikä on yritysverotuksen taso lähivuosina suunnitellessaan investointeja Suomeen.

STTK on tyytyväinen siihen, että nyt annettu hallituksen esitys laajentaa veropohjaa mm. osinkoverotusta kiristämällä ja korkovähennysoikeutta rajaamalla.

– Yrityksillä on nyt näytön paikka siinä, ettei yhteisöveroale mene kasvavina osinkoina omistajille, vaan investointeihin ja työllistämiseen Suomessa, Ihanus toteaa.

Lisätietoja: yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus p. 050 463 9929

***

Kansainvälinen yritysverotus oli rikki jo 50 vuotta sitten – EU voi olla suunnannäyttäjä sen uudistamisessa