STTK:n hallitus linjasi eläkeuudistuksen tavoitteita


STTK:n hallitus ja eläkeuudistus

STTK:n hallitus linjasi järjestön tavoitteita eläkeuudistukseen. Neuvottelut työeläkeuudistuksesta ovat alkamassa ja niiden takaraja on työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitun mukaisesti syksy 2014.

STTK:n hallitus korostaa, että neuvotteluihin käydään taustaselvitysten valmistuttua puhtaalta pöydältä.
– Neuvottelujen asialistalla on oltava kaikki työura- ja eläkeratkaisuihin liittyvät asiat. Koska neuvottelut ovat vasta alkamassa, kaikki on auki.

Hallitus korostaa, että työeläkejärjestelmää ja työelämää on kehitettävä yhtäaikaisesti.
– Eläkkeelle siirtymistä koskevien ratkaisujen on liityttävä kiinteästi ikääntyneiden työntekijöiden työllistymiseen, ikäsyrjinnän kitkemiseen ja työelämän joustoihin.

STTK:n hallitus pitää tärkeänä työllisyyden vahvistamista ja uutta kasvua.
– Työeläkejärjestelmä ei elä kuplassa vaan eläke karttuu työstä.

Neuvotteluissa on kyettävä katsomaan sukupolvien yli. – Työeläkeuudistuksen ratkaisujen on oltava kestäviä myös tulevien sukupolvien näkökulmasta, toteaa STTK:n hallitus.

Lisätietoja: STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle, puhelin 050 341 4884.