STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää: Harmaa talous ja veronkierto romuttavat hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkaa


Työn verotus

STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä verotus on esimerkki siitä, miten globaali maailma haastaa kansallisen päätöksenteon.

Veronkierron eri muodot ja harmaa talous uhkaavat  romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan perustan

– Verokilpailu, veronkierron eri muodot ja harmaa talous uhkaavat  romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Euroopan unioni ei veroasioissa riitä linjanvetäjäksi vaan tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä.

Tänään STTK:n järjestämässä harmaan talouden seminaarissa Helsingissä Mäenpää muistutti, että hyvä verojärjestelmä on keino kerätä varoja yhteiskunnan toimintaa varten.
– Siksi verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja taloudellisesti neutraalia ja se pitää olla tehokkaasti toimeenpantu. Verojärjestelmän puolestaan pitää tukea työllisyyttä ja siten talouskasvua ja tuotta­vuutta. Sen pitää myös kannustaa kestävään kehitykseen.

 Verotus on esimerkki siitä, miten globaali maailma haastaa kansallisen päätöksenteon.

Pitkään jatkunut talouskriisi ja paisuva harmaa talous ovat luoneet paineita siihen, että valtioiden välinen verokilpailu kiristyy. Se puolestaan on johtanut haitallisiin seuraamuksiin kuten uusien veroparatiisien syntymiseen.

– Euroopan unionin piirissä pitää kyetä sopimaan selkeistä verotusta koskevista linjauksista, jotta haitallista verokilpailua voidaan hillitä. EU on talousalueena suuri ja maailmanlaajuisesti merkittävä, joten sillä voi olla vahva rooli myös globaalin harmaan talouden ja verokilpailun vastaisissa toimissa, Mäenpää arvioi.

Hän korostaa vastuullista kilpailukykyä myös Suomessa.
– Verokertymää kartutetaan parhaiten vahvistamalla työllisyyttä ja parantamalla tuottavuutta. STTK on suhtautunut varauksellisesti hallituksen päätökseen alentaa yhteisöveroa kertaheitolla neljä prosenttiyksikköä. Suomen kilpailukykyä on ylläpidettävä myös yhteisöverotuksella, mutta veron alentamisen olisi parempi tapahtua asteittain.