STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle: Eläkeneuvotteluihin puhtaalta pöydältä


Ylijohtaja Jukka Pekkarisen vetämän eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti kuvaa monipuolisesti suomalaista työeläkejärjestelmää. STTK:n mielestä on tärkeää, että neuvotteluja varten käytössä on ulkopuolisten asiantuntijoiden valmistelemia selvityksiä. Työryhmän raportti ja muutkin aiemmat selvitykset tuovat tarpeellista taustatietoa työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluihin.

– Tie työeläkeuudistukselle on auki nyt, kun työllisyys- ja kasvusopimus syntyi ja kaikki sovitut taustaselvitykset on tehty, STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo.

Työeläkeuudistuksen tavoitteena on, että työurat pitenevät, työeläkkeiden rahoitus saadaan kestäväksi ja työeläkkeiden taso on riittävä.
– Tavoitteisiin voidaan päästä useilla eri malleilla. Pekkarisen selvityksessä esitetyt vaihtoehdot eivät ole suosituksia ja lopulliset ratkaisut voivat olla toisenlaisia. On muistettava, että työeläkeneuvottelut ovat vasta alkamassa. Kaikki asiat ovat auki, emmekä tiedä lopputulosta, Helle Korostaa.

STTK:n arvio on, että Suomen työeläkejärjestelmä on perusteiltaan hyvässä kunnossa, eikä mylläykselle ole tarvetta.
– Enemmänkin kyse on järjestelmän viilaamisesta vuoden 2005 uudistuksen pohjalta. Pidämme tärkeänä, että työryhmä on tarkastellut myös työeläkejärjestelmän sosiaalista kestävyyttä sekä oikeudenmukaisuutta sukupuolten, sukupolvien ja eri sosioekonomisten ryhmien näkökulmasta.

Selvitystyössä on pohdittu erityisesti eläkejärjestelmän sopeutumista eliniän muutokseen. 62-vuotiaiden elinajanodotteeseen on tullut peräti 4,5 vuotta lisää verrattuna vuoden 2005 uudistuksessa käytettyihin arvioihin.
– Eliniän piteneminen on tosiasia, joka on huomioitava työeläkeuudistuksessa. On luonnollista, että osa pitenevästä eliniästä käytetään työntekoon. Pidemmät työurat kasvattavat eläkekertymää ja lisäävät verotuloja, joita yhteiskunta kipeästi tarvitsee, Helle sanoo.

Työeläkeuudistusta koskeva keskustelu on kuitenkin edelleen liiaksi keskittynyt eläkeikään.
– Eliniän nousun huomioiminen on neuvotteluissa mukana ja vanhuuseläkkeen ikärajoista on tehtävä päätökset. Sillä ei kuitenkaan ratkaista työurien pidentämistä eikä myöskään työeläkkeiden rahoitusta. Uudistus on laaja kokonaisuus, jossa mukana ovat muun muassa ikääntyneiden kohtelu työmarkkinoilla sekä työelämän kehittäminen. Muuten asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: edunvalvontajohtaja Minna Helle, puhelin 050 341 4884.
Lue myös Minna Helteen blogikirjoitus eläkeuudistuksesta
Jukka Pekkarisen työryhmän raportti Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla