Kattavat työehtosopimukset luovat pohjan palkkatasa-arvolle


Palkkatasa-arvo

Tasa-arvo kuuluu Euroopan Unionin perustaviin arvoihin ja palkkatasa-arvo on mainittu jo vuonna 1957 solmittussa Rooman sopimuksessa. EU-parlamentin Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo -valiokuntaa johtaja Mikael Gustafsson kommentoi palkkatasa-arvon tilannetta EU:ssa.

Palkkatasa-arvon vaatimus on jo yli 40 vuotta vanha ja silti palkkaero pysyy sitkeästi samalla tasolla. Tämä epätasa-arvo vaikuttaa naisten koko elämän ajan, aina työuran alusta eläkkeisiin asti. Se ei vastaa ihmisoikeuksia kunnioittavien demokraattisten valtioiden arvoja, korostaa Mikael Gustafsson. Kolme keinoa palkkatasa-arvoon   Syyskuussa parlamentti hyväksyi julkilausuman, jonka mukaan naisten ja miesten palkkaeron tulisi supistua 5% vuodessa ja poistua kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoite vaikuttaa epärealistiselta, mutta Gustafsson nimeää kolme konkreettista tapaa sen saavuttamiseksi.

– Kattavat ja sitovat työehtosopimukset edesauttavat palkkatasa-arvon toteutumisessa. Tässä  palkansaajajärjestöillä on suuri rooli. Miesten roolia lastenhoidossa tulee kasvattaa ja oikeutta isyysvapaisiin lisätä. Kolmanneksi painotan kaikkien oikeutta kokoaikaiseen työhön. Gustafsson ei halua nimetä yhtään EU:n jäsenmaata mallimaaksi muille.

Palkkatasa-arvo

– Joitakin hyviä käytäntöjä löytyy, mutta mitään mallimaata ei varsinaisesti ole, ikävä kyllä. Missään tätä asiaa ei ole ratkaistu vielä kokonaan. Pohjoismaissa on toki kattavien työehtosopimusten perinne, mutta palkkaepätasa-arvo pysyy ennallaan sitkeästi. Toisaalta maissa joissa palkkaero on pieni, kuten Italiassa tai Puolassa, naiset ovat suhteellisen vähän työelämässä. Se estää tasa-arvon toteutumista.  Seuraavalla komissiolla näytön paikka

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään ensi keväänä. Mitä seuraavan parlamentin tulisi tehdä palkkatasa-arvon hyväksi?

–  Talouskriisin aikana on hyväksytty sellaisia työelämäheikennyksiä, jotka hidastavat myös palkkatasa-arvon saavuttamista. Myös parlamentti on allekirjoittanut nämä heikennykset. Nykyisen parlamentin jäsenet vasemmalta oikealle ovat kuitenkin yksimielisiä kritiikissään komission suuntaan – palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tulee ponnistella enemmän. Toivoisin, että seuraavan komission kaudella siirtyisimme pois leikkauslinjalta kohti elvyttävää talouspolitiikkaa.