Imatran tehtaan toimihenkilöt: Puolustamme työpaikkojamme pysymällä töissä


Stora Enson Imatran Tehtaiden toimihenkilöt eivät osallistu työntekijöiden ulosmarssiin. Vuoksen toimihenkilöiden hallitus päätti, että toimihenkilöt puolustavat työpaikkojaan pysymällä töissä. Toimihenkilöt eivät silti hyväksy työnantajan toimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena työnantaja on ilmoittanut 20 toimihenkilön vähennyksestä (mukaan lukien Tutkimuskeskus).

Vuoksen Toimihenkilöt ovat huolissaan toimihenkilöiden jaksamisesta työssä. Tehtäväkenttiä laajennetaan ja pirstaloidaan samaan aikaan, kun toimia vähennetään. Fyysisen kuormituksen lisäksi henkinen kuormitus on kasvanut. Ensi vuoden alussa voimaan astuva käyttäjäkunnossapito tuo varmasti omat lisämausteensa myös toimihenkilöiden työtehtäviin.

Toimihenkilöt ovat huolissaan myös siitä, että paikallisella tasolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia työhön eikä työpaikkoihin. Lisäksi toimihenkilöillä ei ollut mitään todellisia vaikuttamismahdollisuuksia käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa.
Vuoksen toimihenkilöt Pro ry:n hallitus kokoontui keskiviikkona 30.10.2013 klo 11.00 käsittelemään vallitsevaa tilannetta ja päätti, etteivät toimihenkilöt osallistu työnseisaukseen.

– Emme usko, että ulosmarssilla saisimme yhtään menetettävää työpaikkaa takaisin, Vuoksen toimihenkilöiden hallitus totesi.

Suomeen on juuri allekirjoitettu lähes kaikkia palkansaajia koskeva työllisyys- ja kasvusopimus. Sopimuksessa toimihenkilöt sitoutuvat melkein nollakorotuksiin tukeakseen työllisyyden kasvua. Vaadimme, että myös Stora Enson Imatran Tehtaat kantavat vastuunsa ja osallistuvat työllisyyden säilyttämiseen pitäytymällä tästä eteenpäin irtisanomisista.

Vuoksen toimihenkilöt Pro ry Hallitus