Euroopan parlamentilta kunnianhimoista puhetta palkkatasa-arvosta


Palkkatasa-arvo, Euroopan unioni

Syyskuun täysistunnossa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman. Siinä parlamentti pyytää komissiota auttamaan jäsenvaltioita pienentämään sukupuolten palkkaeroa ainakin viidellä prosenttiyksiköllä vuodessa ja lopulta poistamaan palkkaeron vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoista puhetta – konkreettiset teot vain puuttuvat.

Palkkatasa-arvo

Palkkatasa-arvo

Tavoitetta voi pitää epärealistisen kunnianhimoisena etenkin koska sukupuolten välisen palkkaeron kutistuminen Euroopassa on ollut tuskallisen hidasta, ja jopa kääntynyt joissakin jäsenmaissa kasvuun.

EU:ssa sukupuolten välinen palkkaero vaihtelee suuresti maittain. Ero ei kuitenkaan ole pienin Pohjoismaissa, kuten moni saattaisi kuvitella. Euroopan tilastokeskuksen mukaan suurimmat palkkaerot naisten ja miesten välillä vuonna 2011 olivat Virossa, Itävallassa ja Saksassa. Pienimmät palkkaerot taas Sloveniassa, Puolassa ja Italiassa. Suomessa palkkaero on EU:n keskiarvoa suurempi.

Sukupuolten välinen palkkaero miesten eduksi pysyy sitkeästi ennallaan, vaikka naiset kouluttautuvat pidemmälle kuin miehet. Vuonna 2011 82% nuorista naisista EU:ssa saavutti ainakin toisen asteen koulutustason, kun miehillä vastaava luku oli 77%. EU:n jäsenmaiden yliopisto-opiskelijoista naisten osuus vuonna 2011 oli 60 %.

Naisten korkeamman koulutuksen uskotaan pienentävän sukupuolten välistä palkkaeroa. Lisääntyvän paikallisen sopimisen taas pelätään kasvattavan sitä.

Tasa-arvo on yksi EU:n perusoikeuksista, ja palkkatasa-arvo tavoitteena on mainittu jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957. Tällä hetkellä palkkatasa-arvoa yritetään saavuttaa EU:ssa osana strategiaa “Strategy for equality between women and men, 2010-2015”. Strategiaan sisältyy lainsäädännöllisiä ja muita toimia palkkaeron kaventamiseksi.

Entäs ne direktiivit?

Palkkatasa-arvon periaate “sama palkka samasta työstä tai samanarvoisesta työstä ”The principle of equal pay for equal work or work of equal value” sisältyy osana direktiiviin 2006/54/EC.

Tällä hetkellä komission itsensä ilmoittamana tavoitteena on tehostaa direktiivin täytäntöönpanoa ja valvontaa. Osa parlamentin jäsenistä valitti komission toimivan liian passiivisesti ja panttaavan tasa-arvoa edistäviä työelämäkysymyksiä, kuten äitiyslomaa koskevan direktiivin asettamista.

Palkkatasa-arvon päivä

*****

Palkkatasa-arvo

STTK on viettänyt Naisten palkkapäivää vuodesta 2011 alkaen. Tänä vuonna mukana ovat STTK:n lisäksi useat eri tasa-arvotoimijat, esimerkiksi Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Naisjärjestöjen keskusliitto sekä kansalaisverkosto TASAN!.