STTK:n hallitus: Kattavuusehto ei vielä täyty


STTK:n hallitus kokoontui arvioimaan työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutuloksen pohjalta käytyjä alakohtaisia sopimusneuvotteluita.

STTK:n hallitus totesi, että alakohtaiset neuvottelut sopimuksen mukaisista ratkaisuista ovat edenneet hyvin, mutta kattavuusehto ei vielä täyty. Joillakin STTK-laisilla sopimusaloilla neuvottelut ovat edelleen kesken tai neuvottelutulosta ei ole hyväksytty liiton hallinnossa. Tällainen tilanne on vielä esimerkiksi mekaanisessa metsä- ja puusepänteollisuudessa sekä finanssialalla.

STTK:n hallitus päätti, että työllisyys- ja kasvusopimuksen hyväksyminen edellyttää riittävää kattavuutta. Hallitus antoi puheenjohtaja Mikko Mäenpäälle valtuudet hyväksyä ja allekirjoittaa työllisyys- ja kasvusopimus kattavuusedellytysten täytyttyä.

Lisätietoja: STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle, puhelin 050 341 4884.