STTK:n hallitus: Kuntien henkilöstöpolitiikassa ei saa hermoilla


Shakkilauta

STTK:n hallituksen mielestä useista Suomen kunnista viime viikkoina kantautuneet uutiset mittavista yt-menettelyistä, lomautuksista, irtisanomisista ja työnantajien painostuksesta palkanalennuksiin merkitsevät toteutuessaan kurjuuden kierrettä.

Rakennemuutos vie työpaikkoja ja verotuloja ja kuntien menot ja velvoitteet ovat paisuneet liian suuriksi. STTK:n hallitus korostaa, että julkinen sektori – valtio ja kunnat – eivät voi ikuisesti elää velaksi. Myös kuntaveron korottamisessa tulee tietyn rajan jälkeen katto vastaan. Kuntien sopeuttamistoimissa henkilöstön lomauttaminen ja irtisanominen on kuitenkin viimesijainen vaihtoehto. – Tulojen lisääminen yhtä hyvin kuin kustannusten karsiminenkin lähtee toimintatapojen uudistamisesta. Se on ainoa kestävä tie kuntien palveluiden kehittämisessä.

Kuntien palvelujen tasosta huolehdittava

STTK:n hallitus painottaa, että useissa kunnissa palveluiden tarve on koko ajan kasvussa yhtä hyvin silloin, kun kuntaan muuttaa työikäistä ja perheellistä väkeä kuin väestön ikääntyessä. Jos kunnissa lähdetään henkilöstön massalomautusten ja irtisanomisten tielle, palvelujen taso heikkenee ja pahimmassa tapauksessa kokonaisia toimintoja joudutaan kunnissa lakkauttamaan.

– Ketjun päässä on aina kuntalainen, joka jää vaille palveluja. Myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kustannukset lisääntyvät.

Yksityisellä sektorilla suomalaiset yritykset jatkavat rakennemuutoksen kourissa. STTK:n hallitus korostaa hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä kaikissa uudelleenjärjestelyissä, erityisesti valtion omistamissa yrityksissä henkilöstöpolitiikan pitäisi olla esimerkillistä.

Arvioiden mukaan seuraavan neljän vuoden aikana kuntien töistä eläköityy noin 60 000 työntekijää. STTK:n hallitus toivoo kunnilta malttia ja pitkäjänteistä harkintaa henkilöstöpolitiikan suhteen.

– Osalla kunnista on jo nyt vaikeuksia houkutella osaavaa ja koulutettua henkilöstöä palkkalistoilleen. Hätäilevällä henkilöstöpolitiikalla tämä tilanne vain pahenee, jos kuntasektori saa työnantajana saneeraajan maineen.

STTK:n hallitus korostaa, että henkilöstön edustajat on otettava mukaan valmistelemaan kunnissa toteutettavia uudistuksia.

– Siten vahvistetaan luottamusta ja saadaan kaikki asiantuntemus ja tieto päätöksentekijöiden käyttöön.