LTA: Koeaikaa on käytettävä oikein


Nuoret työelämässä

Työntekijällä ja työnantajalla on oikeus työsopimuksen solmimisen yhteydessä sopia koeajasta. Tyypillisesti koeaikaa esittää työnantaja, mutta myös työntekijä voi ehdottaa sopimukseen koeaikaa tutustuakseen työn sopivuuteen ja olosuhteisiin. Lähtökohtana on, että kummallakin osapuolella on oikeus purkaa työsopimus koeaikana, jos edellytykset siihen täyttyvät.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että työsuhteen alkuun sovitaan koeaika. Samalla myös koeajalla tapahtuneet työsuhteen purkamiset ovat selvästi lisääntyneet. Liiketalouden Liitto LTA on huolestunut siitä, käytetäänkö koeaikaa ja koeajalla tehtäviä työsuhteen purkamisia liian helppona väylänä kierrättää työntekijöitä.

On totta, että työntekijän palkkaaminen on työnantajalle aikaa vievä prosessi. LTA ei siksi halua uskoa, että työnantajat kevein perustein haaskaisivat omia resurssejaan uuden työntekijän etsintään. Kuitenkin kokemusten pohjalta on jouduttu toteamaan, että asiattomin perustein tehtyjä työsuhteen purkamisia tapahtuu yhä useammin.

On tärkeää, että työntekijä ymmärtää oikein työnantajan vaatimukset

Liiketalouden Liitto toivoo, että koeajalla työntekijää seurataan ja ohjataan riittävästi. Mikäli työsuorituksen laatu ei vastaa odotuksia ja koeaikapurun käyttöä harkitaan, työnantajan tulisi antaa työntekijälle kirjallinen huomautus, jotta hänellä on todellinen mahdollisuus parantaa suoritustaan.

On tärkeää, että työntekijä ymmärtää oikein työnantajan vaatimukset ja osaa asettaa omat tavoitteensa samansuuntaisiksi. Erityisen tärkeää tämä on nuorten kohdalla, jotka tulevat ensimmäistä kertaa työmarkkinoille. Oikeansuuntainen ohjeistus antaa nuorelle
työntekijälle näin myös positiivista oppia työelämän säännöistä.

Oikein tehty työsopimus ja työnohjaus kasvattavat nuorista yhä vastuuntuntoisempia tekijöitä työmarkkinoille, ja parantavat jo pidempään työmarkkinoilla olleiden uskoa työllistyä uusiin tehtäviin.

***

Lisätietoa aiheesta: www.työelämään.fi