Leikkaukset ajavat eurooppalaiset hulluiksi


The European Social Observatory (OSE) ja the European Trade Union Institute (ETUI) järjestämässä tilaisuudessa 27.9. OES:n tutkimuspäällikkö Marina Karanikolos kertoi leikkauspolitiikan vaikutuksista Euroopassa.

Tutkimuksessaan Karanikolos vertasi Euroopan eri valtioiden terveydenhuollon rahoituksessa, rakenteessa ja kattavuudessa tapahtuneita muutoksia kansan terveydentilan eri mittareihin. Kattavuudessa leikkauksia on tapahtunut mm. maahanmuuttajien tai työttömien osalta.

Tutkimuksen mukaan leikkaukset terveys- ja sosiaalimenoissa Euroopan kriisimaissa ovat nostaneet merkittävästi alkoholinkäyttöön liittyviä sairauksia, mielenterveysongelmia sekä myös itsemurhien määrää. Esimerkiksi Espanjassa talouskriisin lasketaan aiheuttavan 21 itsemurhaa lisää kuukausittain, lähinnä liittyen ihmisten pelkoon menettää oma asuntonsa talousongelmiensa vuoksi. Kreikassa vakavasta depressiosta kärsivien määrä on noussut 2,5 -kertaiseksi vuosien 2008 ja 2011 välillä. Tähän on vaikuttanut talousongelmien lisäksi myös leikkaukset hoitojen määrärahoissa.

Esimerkkinä paremmalle politiikalla Karanikolos nosti esille Islannin. ”Vaikka Islanti on taustaltaan hyvin erilainen maa moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna, voidaan Islannin päätöstä hylätä IMF:n vaatima terveyspolitiikan leikkaukset pitää onnistuneena. Maan terveystilastot ainakin tukevat Islannin välttyneen monilta pitkän ajan kustannuksia lisänneiltä ongelmilta, jotka koskevat Euroopan muita talouskriisin kokeneita valtioita”, Karanikolos muistutti.

Tutkimus saatavissa The Lancet –lehden nettisivuilta maksutta (vaatii kirjautumisen). http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60102-6/abstract