Pardia-paneeli: Puolet pitää työpaikkansa sisäilmaa huonona


Sisäilmaongelmat

49 prosenttia Pardian syyskuun jäsenpaneelin vastaajista pitää työpaikkansa sisäilman laatua huonona. Työturvallisuuslain mukaan vastuu terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista kuuluu työnantajalle.

Valtaosalla pardialaisten työpaikoista on ongelmia sisäilmaston kanssa. Vain viidennes Pardia-paneeliin osallistuneista vastaajista katsoo työpaikkansa sisäilmaston olevan kunnossa.

Yleisimmät haittaavat tekijät ovat liian matala tai korkea huoneenlämpötila (60 % vastaajista), tunkkainen ilma (28 %) ja veto (27 %). Alle viidennes vastaajista valittaa kuivasta sisäilmasta ja pölyisyydestä sekä homeen, maakellarin tai muista epämiellyttävistä hajuista.

Monenlaista oireilua

Sisäilman huono laatu näkyy monenlaisina oirehtimisina. Tyypillisimpiä ovat silmien ärsytys, päänsärky tai väsymys sekä hengitystieoireet. Näiden lisäksi esiintyy muun muassa iho-oireita ja kylmyydestä johtuvia kramppeja käsissä sekä niskan ja hartioiden alueella.

Yleisimmin huono ilmanlaatu löytyy 1970-luvulla rakennetuissa rakennuksissa, mutta sitä on myös 1960- sekä 1920-luvulla tai sitä aikaisemmin rakennetuissa taloissa. Viimeksi mainituista löytyy myös monia suojeltuja rakennuksia.

Ongelmiin reagoidaan hitaasti

Kolmessa neljästä työpaikasta huonosta ilmasta on valitettu työsuojelusta vastaaville ja työterveyshuollolle. Valituksiin on kuitenkin reagoitu hyvin hitaasti. Vain neljännes katsoo, että sisäilmaongelmiin on puututtu nopeasti.

Työpaikoilla on paljon parannettavaa sisäilmasto-ongelmien kokonaisvaltaisessa riskienkartoituksessa ja ennaltaehkäisyssä.

– Sisäilmasto-ongelmiin tulee suhtautua vakavasti, eikä odottaa loputtomasti ennen ongelmaan tarttumista. Sen sanoo jo työturvallisuuslakikin. Eihän kukaan tee töitä istuen risalla tuolillakaan. Hyvä sisäilma on samalla tavalla osa tervettä työympäristöä, Pardian puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Kuitenkin vastaajien työpaikoilla jo 70 prosentissa on pyritty jotenkin parantamaan sisäilman laatua. Ilmastointikanavia on puhdistettu 53 prosentissa ja sisäilmaremontteja tehty 45 prosentissa työpaikoista.

Useissa tapauksissa sisäilman parantamistoimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä.

Paneelikyselyyn poimittiin 719 henkilön otos, joka vastaa koostumukseltaan Pardian jäsenistöä. Otokseen poimituista 51 prosenttia vastasi kyselyyn.

Pardia-paneelilla kartoitetaan kerran 1–2 kuukaudessa jäsenistä koostuvan vastaajapaneelin näkemyksiä ajankohtaisiin aiheisiin.

***

SuPerin ja Turun yliopiston selvitys: Sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla on paljon sisäilmaongelmia

Tehy: Sisäilmaongelmat ja huono työergonomia vaivaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opettajia