STTK Etlan tutkimuksesta: Eläkeuudistus ei saa johtaa ikääntyvien palkansaajien kasvavaan työttömyyteen


Eläkeuudistuksen on oltava oikeudenmukainen

Tänään julkistettu Etlan tutkimus kuvaa erilaisten työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistus­ten vaikutuksia työuriin, tulonjakoon sekä yksityisten alojen työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyteen.

STTK:n mielestä Etlan tutkimus on tervetullut lisä monipuoliselle selvitystyölle, jota viime vuosina on tehty tulevaa eläkeuudistusta varten. Tutkimuksessa muun muassa selvitetään EU:n komission suosittelemaa vaihtoehtoa, jossa vanhuuseläkeikää nostettaisiin ja se kytkettäisiin väestön elinajan kehitykseen.

– Vanhuuseläkeiän nostaminen johtaisi ikääntyneiden palkansaajien kasvavaan työttömyyteen ja  työkyvyttömyyseläkehakemusten lisääntymiseen. STTK:n näkemys on, että eläkeneuvottelujen yhteydessä on päätettävä myös työ- ja sosiaalipoliittisista uudistuksista, joilla tuetaan palkansaajien työllisyyttä ja työkykyä sekä pidennetään työuria, pääsihteeri Leila Kostiainen toteaa.

Keskeistä on parantaa työelämän laatua ja työllisyyttä

Etlan tutkimuksessa on aiheellisesti kiinnitetty huomiota työeläkkeiden riittävyyteen ja eläkkeiden tasoa leikkaavaan elinaikakertoimeen. – STTK pitää välttämättömänä, että työeläkejärjestelmä turvaa kaikille ikäpolville riittävän ansioihin suhteutetun eläkkeen ja ostovoiman säilymisen. Keskeistä on parantaa työelämän laatua ja työllisyyttä ja siten pidentää työuria, sillä työeläke kertyy vain työtä tekemällä. Lakisääteinen työeläketurva on palkansaajien kannalta tärkein sosiaaliturvan muoto ja sen elinvoimasta on yhdessä huolehdittava, Kostiainen painottaa.

STTK:n mielestä tulevissa eläkeneuvotteluissa on tarpeen hyödyntää Etlan tuoretta tutkimusta ja muita työura- ja eläketutkimuksia. – Nykyinen työeläkejärjestelmämme on kuitenkin päälinjoiltaan varsin toimiva ja selkeä, eikä järjestelmän ”täysmylläys” saa olla uudistuksessa itsetarkoitus, Leila Kostiainen huomauttaa.

Lisätietoja: STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen, puhelin 0400 805 417.