Toimihenkilöperheiden ostovoima jatkaa laskuaan


Perhekohtaisten reaalitulojen suhteelliset muutokset eivät ole viime vuosina näyttäneet hyviltä toimihenkilöperheiden näkökulmasta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan heidän ostovoimansa ei ole juurikaan kasvanut vuoden 2009 tasosta. Vaikka korkotason alentuminen on tukenut asuntolainan kanssa painiskelevia toimihenkilöitä, on korkovähennyksen leikkaaminen sen sijaan nostanut verotusta.

Ekonomisti Seppo Nevalainen toteaa, että perheiden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa myös lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen vuosiksi 2013 ja 2014.

– Lapsilisien taso jää jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä, toteaa ekonomisti Seppo Nevalainen.

– Myös Yle-veron käyttöönotto nosti toimihenkilöperheiden kuluja tänä vuonna.

Ostovoimaan ei ole odotettavissa kasvua lähiaikoina

Ostovoimaan ei ole odotettavissa kasvua myöskään lähiaikoina. Verotus kiristyy jatkossa ja palkkojen korotukset ovat maltillisia.

– Suomeen tarvitaan talouskasvua ja parempaa työllisyyttä, jotta palkansaajien ostovoima saadaan kasvuun, kiteyttää Nevalainen

Palkansaajien tutkimuslaitos PT seuraa malliperhelaskelmien avulla ansiotulojen, tulonsiirtojen sekä verojen ja veronluonteisten maksujen vaikutuksia kuuden erilaisen kotitalouden ostovoimaan. Toimihenkilöperhe koostuu insinööri- ja sairaanhoitajaparista ja kahdesta lapsesta. Perhetyypeille Palkansaajien tutkimuslaitos on laskenut perhekohtaiset inflaatiot sen mukaan, miten niiden kulutuskori rakentuu.

Perhekohtaiset reaalitulot

***

Palkansaajien ostovoiman kehitys vuosina 2016-2020