Perhevapaajärjestelmän turvattava vanhempien tasavertainen mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon


perhevapaajärjestelmä

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen

STTK vaatii vanhemmille yhtäläisiä mahdollisuuksia oman lapsen hoitoon sekä ongelmattomaan työn ja perhe-elämän tasapainottamiseen. Se edellyttää entistä pontevampia toimia perhevapaiden tasaisemman jakautumisen ja palkkatasa-arvon hyväksi.

– STTK näkee molempien vanhempien vanhemmuuden arvokkaana ja läsnäolon lapsen elämässä tarpeellisena. Isien nykyistä aktiivisempi perhevapaiden käyttö lisäisi tasa-arvoa työelämässä ja kotona, tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa kertoo.

Naisten pitkät perhevapaat johtavat osaltaan naisten heikompaan palkka- ja urakehitykseen sekä vaikuttavat myös naisten eläkkeiden tasoon. STTK on esittänyt perhevapaiden jakamista ns. 6+6+6 –mallilla, jossa molemmille vanhemmille on osoitettu yksi 6 kk pituinen jakso. Kolmannen jakson pitämisestä perheet päättäisivät itse. Perhevapaiden tasaaminen vanhempien kesken tasaisi myös vapaista aiheutuvia kustannuksia nais- ja miesvaltaisilla aloilla.

Lahermaan mukaan Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen.

– Erityisesti pienten lasten vanhemmat kokevat tarvitsevansa paitsi joustavia työaikoja, myös parempia mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. Vapaaehtoisesta osa-aikatyöstä tulisikin tehdä todellinen vaihtoehto.

Lisätietoja: lakimies Anja Lahermaa, puh. 040 828 6845