Eurooppa tarvitsee uuden kertomuksen


Euroopan Unioni

Euroopan unionin kriisiin voi hakea ratkaisua kahta reittiä: joko pistetään hanskat naulaan ja lopetetaan yritykset löytää tie kriisistä ulos tai sitten yritetään vielä kerran. Valitsen jälkimmäisen, sillä antautumiseen ei mielestäni ole aihetta.

EU on Suomelle edelleen elintärkeä

Kreikka voi olla menetetty, mutta on välttämätöntä pitää euroalue kasassa, sillä EU on Suomelle edelleen elintärkeä. Elämme jonkin uuden kynnyksellä. Emme ehkä vielä näe kokonaiskuvaa selvästi, mutta kaikki ovat saman haasteen edessä: mistä löytää kasvua ja hyvinvointia. Globalisaatio on haastanut koulutuksen, osaamisen, kilpailukyvyn ja oikeastaan koko yhteiskunnan. Ongelmat pitää osata ratkoa yhteisöllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia hukkaamatta.

Eurooppalaisten nuorten usko tulevaisuuteen on katoamassa

Onnistumisen salaisuus lienee siinä, miten löydetään sellainen politiikan cocktail, joka samanaikaisesti pitää yhteiskunnan kasassa ja luo uutta vaurautta. Monet esimerkit Euroopasta osoittavat, että erityisesti nuorten usko tulevaisuuteen on katoamassa. Aito vaara on se, että vastakkainasettelu hajottaa yhteiskunnat ja seurauksena on kaaos. Jos toivo katoaa, kaikki katoaa.

Leikkauksia siedetään, jos kaikki ovat maksajia

Uusi kertomus – eli kriisin hoito – pitäisi rakentaa kolmen pilariin varaan. Ensimmäinen pilari liittyy sopeutumiseen ja säästöihin. Eurooppa ei voi enää jatkaa ottamalla pelkästään lisää velkaa ja uskomalla sen varaan rakennettavaan tulevaisuuteen. Sopeuttaminen tarkoittaa säästöjä ja verojen kiristämistä. Tärkeintä tässä kurjistamispolitiikassa on löytää yhteiskunnan sisällä tasapaino eri ryhmien välillä. Sopeuttamisenkin voi toteuttaa oikeudenmukaisesti: leikkauksia siedetään, jos kaikki ovat maksajia. Uusi eurooppalainen talousliitto merkitsee myös uusia pelisääntöjä jäsenvaltioiden välillä. EU ei voi elää ilman sitovia pelisääntöjä ja niitä pitää myös noudattaa.

Toinen pilari liittyy kasvuun, joka johtaa kansakuntien menestykseen. Kasvun kautta määrittyy myös maailman johtajuus. Kasvun tulisi perustua kestävälle kehitykselle ja tasapainoon yhteiskunnan ja bisneksen välillä. Kasvun lähteitä etsiessään Eurooppa voisi käyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä hyväkseen, vaikka jotkut sen vanhanaikaisena tuomitsevatkin.

Kasvun pitää perustua teollisuuden menestykseen. Myös palveluiden kehittäminen on tärkeää, mutta teollisuutta ei saa päästää pakenemaan Euroopasta. Tarvitsemme lisää rahaa ja mieluiten viemällä tulevaisuudessakin korkean tuottavuuden kalliita tuotteita maailman markkinoille. Tämä edellyttää edelleen panostuksia koulutusjärjestelmiiin ja aikuisten osaamistason nostamiseen läpi koko työuran. EU:ssa on edelleen miljoonia kouluttamattomia ihmisiä. Missä ovat korkean tason tuotekehitys ja innovaatiot? Ilman niitä ei voi syntyä menestystä.

Euroopan unionissa uusi vaihde työelämän kehittämiselle

Kolmas pilari liittyy yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, työllisyyteen ja reiluihin työmarkkinoihin. On korkea aika löytää Euroopan unionissa uusi vaihde työelämän kehittämiselle. Kilpailukyky ja tuottavuus ovat oikeita tavoitteita, jos työtä kunnioitetaan, työ on mielekästä ja hyvällä työllä voi luoda oman elämänsä menestystarinan.

Uusi eurooppalainen taloudellinen integraatio vuotuisine ohjausjaksoineen tarvitseekin nyt vierelleen uuden vuoropuhelun komission, poliitikkojen ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Sen tavoitteena pitää olla työelämän eurooppalainen malli, jossa palkkakehitys, työsuhteen ehdot ja työhyvinvointi muodostavat osan järkevää taloutta.

***

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanon jatkuttava seuraavan komission kaudella