STTK:n pääekonomisti: Työtulojen polarisaatio selittyy Suomen rajulla rakennemuutoksella


Ralf Sund, STTK

VATT:n tuoreen selvityksen perusteella työtulojen polarisoituminen jatkuu. Vuosina 1995 – 2008 keskipalkkaisten ammattien osuus väheni yhteensä 12 prosenttiyksikköä. Luku vastaa noin 300 000 työpaikkaa kokonaistyöllisyyden pysyessä lähes ennallaan.

Vuosina 1995 – 2008 keskipalkkaisten ammattien osuus väheni yhteensä 12 prosenttiyksikköä

STTK:n pääekonomistin Ralf Sundin mielestä ilmiö ei ole uusi ja myös tutkimusta löytyy pitkältä jaksolta. – Menetettäviä ammatteja yhdistää rutiininomaisuus. Työ sinänsä voi vaatia korkeaa osaamista ja ammattitaitoa, mutta toistettavuus voi tehdä työtehtävästä sellaisen, että se korvautuu kehittyvän tekniikan myötä.

Sund huomauttaa, että Suomen erityispiirre on viime ajat ollut poikkeuksellisen raju teollisuuden rakennemuutos. – Se tuskin jatkuu loputtomiin ja keskituloisten ammattien väheneminen ainakin hidastuu. Lisäksi keskituloisten joukossa työpaikkoja syntyy lisää erityisesti hoito- ja hoiva-aloille sekä tietotyön erityisosaamista vaativille aloille.

Ilmiö korostaa työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutuksen merkitystä

Sundin mielestä ilmiö korostaa työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutuksen merkitystä. Myös ay-liikkeen ajama muutosturva on järkevä vaatimus muutoksen kourissa eläville palkansaajille. – Koulutus- ja työvoimapolitiikan resursseista on kannettava erityistä huolta.

Trendiin saattaa STTK:n pääekonomistin mielestä liittyä keskiluokan epävarmuuden lisääntymistä. – Se voi johtaa edunvalvonnan tiukkenemiseen, Ralf Sund arvioi.