Nollatyösopimusten kitkeminen vaatii lainsäädännön päivittämistä


Nollatyösopimus

Työsopimuslaki ja työoikeudellinen lainsäädäntö eivät nykymuodossaan luo turvaa ns. nollatyösopimuksella ja osa-aikaisesti  työskenteleville työntekijöille. STTK vaatii nykylainsäädännön ajanmukaistamista nollatyösopimuksiin ja osa-aikatyöhön liittyvän epävarmuuden vähentämiseksi.

Käytännössä lainsäädännölle tuntemattomia 0-sopimuksia solmitaan jo lähes kaikilla aloilla ja mitä erilaisemmissa muodoissa. Asiaa selvittänyt kolmikantainen työryhmä sai työnsä päätökseen 10.9.

– Nollatyösopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa työtuntien vähimmäismäärä on nolla, eikä työnantaja sitoudu vakiintuneeseen tuntimäärään. Pakottavakaan työlainsäädäntö ei välttämättä tule sovellettavaksi ja useat työntekijää suojaavat oikeudet, kuten sairausajan palkka, lomautusilmoitusaika tai irtisanomisaika voivatkin jäädä toteutumatta, kun työtä vain ei enää tarjota, STTK:n lakimies Heli Ahokas kertoo.

Koeaika voi tosiasiallisesti jatkua koko 0-työsuhteen ajan ja työsuhteen keskeisistä ehdoista työaikakin on epäselvä. 0- ja osa-aikasopimuksiin automaattisesti sisällytettävästä  lisätyösuostumuksesta johtuen työajan ennakoitavuus on kiinni työnantajan hyvästä tahdosta. Työntekijä on, usein tietämättään, sitoutunut tarvittaessa tekemään myös täydet tunnit, eikä työvuoroon lähtiessä aina tiedä koska työpäivä päättyy. Vaikkei täysiä tunteja usein tarjottaisikaan niihin joutuu varautumaan, jolloin toimeentulon kannalta tarpeellista toista osa-aikatyötäkään ei voi vastaanottaa eikä työajan ulkopuolista elämän suunnitella.

Työsopimukseen kirjattavan tuntimäärän tulee vastata mahdollisimman hyvin toteutuvaa tuntimäärää

Palkansaajajärjestöjen mielestä työsopimukseen kirjattavan tuntimäärän tulee vastata mahdollisimman hyvin toteutuvaa tuntimäärää ja toteutuneen tuntimäärän tulee vakiintua työsuhteen ehdoksi tietyn ajan kuluttua työsuhteen alkamisesta. Nollatyösopimusten ongelmakenttää ratkotaan seuraavaksi osana 31.8. solmittua Työllisyys- ja kasvusopimusta. Sopimuksen osana selvitetään millä kriteereillä työntekijän toteutunut työaika vakiintuisi työsopimuksen ehdoksi. Maan hallitus otti niin ikään kantaa nollatyösopimusten ongelmiin omassa rakennepoliittisessa ohjelmassaan.

Lisätietoja: Heli Ahokas p. 0400 776291