Mäenpää: Suomi voi Euroopassa valita ajopuun tai aktiivisen kehittäjän roolin


Euroopan Unioni

Suomi Euroopassa – STTK:n Eurooppa.nyt! – talousseminaari

Suomen keskeisiä menestystekijöitä ovat olleet taito hakeutua voimakkaasti mukaan kansainväliseen työnjakoon sekä toimivat suhteet itään ja länteen. STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä näitä kansainvälistymisemme peruslinjauksia ei pidä muuttaa edes nyt, kun kärsimme osana muuta Eurooppaa kansainvälisen finanssikriisin seurauksista.

– Päinvastoin esimerkiksi Venäjän WTO-jäsenyys avaa Suomelle aivan uusia näkymiä idän suuntaan. Myös uudet nousevat taloudet kuten Kiina, Intia tai Brasilia voisivat tarjota esimerkiksi vientiyrityksillemme mahdollisuuksia, sanoo Mäenpää.

Mäenpää puhui STTK:n Eurooppa.nyt! – talousseminaarissa Helsingissä tänään.

Hän korosti Suomen kohtalon olevan tiukasti sidoksissa Euroopan kohtaloon. – Puheet Suomen irrottautumisesta EU:sta ovat silkkaa kielteistä populismia. Voimme valita vain, olemmeko ajopuu vai olemmeko aktiivisesti kehittämässä uutta Eurooppaa. Suomi ja Eurooppa ovat samanlaisten haasteiden edessä: väestö vanhenee, luova tuho syö vanhoja työpaikkoja, nuorisotyöttömyys on kriittisellä tasolla, julkiset taloudet ovat velan rasittamia. Muun muassa näihin asioihin on löydettävä ratkaisu, kun etsitään uutta suuntaa vanhalle maanosalle.

Nyt tarvitaan vahvaa keskinäistä luottamusta, jotta kansalaisten, kotitalouksien ja yrityksien usko tulevaisuuteen palaisi.

Eurooppalaisessa politiikassa tärkeintä olisi Mäenpään mielestä nyt luottamuksen palauttaminen. – Talouden tunnelin päässä ei vieläkään kovin voimakas valo paista. Nyt tarvitaan vahvaa keskinäistä luottamusta, jotta kansalaisten, kotitalouksien ja yrityksien usko tulevaisuuteen palaisi. Yritysten pitää rohjeta työllistää ja kotitalouksien suunnitella elämäänsä eteenpäin. Päätöksentekijöiden on kyettävä näyttämään omilla toimillaan esimerkkiä.

Koordinaatio Suomenkin etu

STTK:n puheenjohtajan mielestä Euroopan talous- ja politiikkaunionin kehittämisessä yhteiset päätökset ovat myös Suomen etu.

– Talouspolitiikan koordinoinnin tiivistämiseen Suomen on syytä suhtautua myönteisesti. Pienen maan elinehto on joustavuus, sillä maailmantalouden tuulille emme yksin paljon voi. Kolmikantaisen valmistelun ja vahvan demokratian perinne ovat Suomen vahvuuksia ja kelpaisivat jopa vientituotteiksi kriisissä tarpovalle Euroopalle.

Mäenpää huomauttaa, että ay-liike ei hyväksy talouskoordinaation uudistamista siten, että siinä puututtaisiin työmarkkinajärjestöjen itsenäisen neuvotteluoikeuden piiriin kuuluviin asioihin. – Tällaisiin kuuluu esimerkiksi palkanmuodostus.

STTK kiittää valtioneuvoston kesällä julkistamaa EU-selontekoa, jossa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin sosiaalisen Euroopan kehittäminen. Siinä mainitaan muun muassa työmarkkinoiden ja tasa-arvon kehittäminen sekä työelämän vähimmäisnormien parantaminen. Työmarkkinajärjestöjen rooli on todettu selonteossa oikealla tavalla.

***

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Osaamisen puute on eurooppalaisen kasvun pahin este

STTK haluaa työntekijöille paremman Euroopan: Työelämä- ja sosiaaliasiat kytkettävä EU:ssa talouden ohjaukseen