STTK: Työnantajilla on osaamisen kehittämisessä näytön paikka


Osaaminen työelämässä

STTK:n mielestä ratkaisua osaamisen kehittämisen toimintamalliksi on hyvä päänavaus. Esityksellä toteutetaan myös raamisopimuksen yhteydessä sovittu koulutusvähennys.

– Osaaminen tuo turvaa ja tuottavuutta. Talouden uusi nousu kumpuaa vain osaamisesta. Tällä esityksellä otetaan askel kohti työn ja osaamisen liittoa, jossa koko työelämä synnyttää uutta osaamista eikä vaadi sitä vain koulutukselta, arvioi STTK:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus.

Tavoitteena on jatkossa suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille.

Tavoitteena on jatkossa suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille.

Osaamista tarvitsevat kaikki ja kaikki tarvitsevat koulutusta

– Osaamista tarvitsevat kaikki ja kaikki tarvitsevat koulutusta. Määräaikaisissa työsuhteissa tai osa-aikatyössä olevia pitää kohdella tasapuolisesti koulutusta suunniteltaessa. Jatkossa on myös kiinnitettävä korostetusti huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja työttömyysuhan alaisten työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta edistäviin tuloksellisiin toimiin, Ihanus muistuttaa.

Työantajat saavat taloudellisen kannusteen osaamisen kehittämiseen liittyvistä suunnitelmallisista toimista. Tuen ehto on koulutussuunnitelman laatiminen.

– Pienille työnantajille suunnitelma on vapaaehtoinen. Työnantajilla on nyt näytön paikka: jos lain tavoitteet eivät toteudu seuraavan kahden vuoden aikana, työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, että ryhdytään tiukempiin lainsäädäntötoimiin.

Ratkaisu toteuttaa myös raamisopimuksen kirjaukset henkilöstösuunnittelun kehittämisestä. – Henkilöstösuunnitelmasta tehdään työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan tärkeä työkalu. Suunnitelman laatimisen yhteydessä ehdotukset tuovat työntekijöille uusia vaikutusmahdollisuuksia määräaikaisten työsuhteiden, joustavien työaikojen ja osatyökykyisten työllistämisen osalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön työelämäbarometrin mukaan vuonna 2012 työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui 57 prosenttia palkansaajista. Julkinen sektori tarjoaa koulutusta työntekijöilleen yksityistä sektoria enemmän. Tilastokeskuksen yritysten henkilöstökoulutustutkimuksen (vuodelta 2010) mukaan pienissä yrityksissä panostetaan vähemmän henkilöstön koulutukseen kuin suurissa. Yrityksissä koulutuksen kesto työntekijää kohden oli vajaat puolitoista päivää.

***

STTK: Osaamisen kehittämiseen työpaikoilla panostettava enemmän