Pro Antti Rinne: Suomi ja Ruotsi valmistelemaan yhteistä jäänmurtajahankintaa


Meriteollisuuden suuret mahdollisuudet vaativat toteutuakseen kotimaisia telakoita ja arktista huippututkimusta.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne arvioi TEM:n asettaman Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmän tänään luovuttaman mietinnön olevan hyvä lähtökohta alan kehittämiselle. Rinne kiittää työtä sen oikeansuuntaisesta analyysista alan toimintaympäristöä ja tulevaisuutta koskien.

– Kuten mietinnössä todetaan, meriliikenne ja offshore-toiminta ovat tulevaisuuden kasvualueita, joissa on avoinna valtavia liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on Suomessa jo valmiiksi osaamista ja yrityksiä, joita edelleen vahvistamalla voidaan luoda runsaasti uutta kasvua ja työllisyyttä, Rinne toteaa.

Telakkateollisuus on koko meriklusterin kivijalka

– Samassa yhteydessä on kuitenkin korostettava sitä, kuinka risteilijäosaaminen ja telakkateollisuus on koko meriklusterin kivijalka. Suurin osa muista yrityksistä on sen kanssa kohtalonyhteydessä. Suurien veturiyritysten joukon laajentuminen ja pk-yritysten oma kansainvälistyminen on tavoiteltavaa, mutta ilman kilpailukykyistä telakkatoimintaa niiden lähtökohdat ovat merkittävästi heikommat.

Rinteen mukaan valtio-omistuksen mahdollisuuksia telakoiden tulevaisuuden turvaamiseksi on yhä selvitettävä.

Mietinnössä tehdyt konkreettiset toimenpide-esitykset ovat pääosin kannatettavia. Koulutuksen ja osaamisen ylläpito ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Huippuosaamisen rinnalla on muistettava pitää huolta myös peruskoulutuksesta. Myös osaamiskeskittymän rakentaminen Varsinais-Suomeen saa Rinteeltä myönteisen vastaanoton.

Arktisen tutkimustoiminnan kehittämisen osalta Rinne korostaa tarvetta turvata myös Aker Arcticin toimintaedellytykset.

– Tavoite arktisen tutkimustoiminnan vahvistamisesta on tärkeä ja sen tulee toteutua tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Aalto-yliopiston tutkimuksen vahvistamisen lisäksi meillä on Helsingin Vuosaaressa jo olemassa oleva vahva toimija Aker Arctic, jossa tutkimus on täysipainoisesti käynnissä. Sen tulevaisuus on myös kyettävä turvaamaan niin, ettei arvokasta osaamista valu Suomesta pois, Rinne toteaa.

Rinteen mukaan esitetty innovaatiotuen täysimääräinen hyödyntäminen on otettava mukaan valmisteilla olevaan lisätalousarvioon. Samoin Finnveran roolia alusrahoituksessa on kehitettävä esitetyllä tavalla.

Valtion oman aluskannan uusimisen osalta Rinne esittää yhteistyömahdollisuuksien pikaista selvittämistä Ruotsin kanssa.

– Myös ruotsalaisten jäänmurtokalusto on ikääntyvää. Suomen ja Ruotsin yhteishankinta suomalaiselta telakalta olisi hankkeena toteutuskelpoinen.

***

Pron Malinen: Hieno uutinen meriteollisuudelle