STTK:n hallitus: Neuvotteluja kolmen päivän koulutuksesta jatkettava


Osaaminen työelämässä

Neuvotteluja raamisopimukseen liittyvästä hallituksen kannanotosta kolmen päivän koulutukseksi on jatkettu. STTK:n hallitus käsitteli neuvottelutilannetta ylimääräisessä kokouksessaan 11.6.

STTK:n hallitus korostaa, että osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeä asia rakennemuutoksessa elävälle suomalaiselle yhteiskunnalle. Se merkitsisi työn tuottavuuden nousua ja parantaisi työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksia. Koulutuksen vahvistaminen on keskeinen elementti myös työurien pidentämisessä.

Martti Hetemäen johtama työryhmä on edistänyt koulutuskokonaisuuden toteuttamista, mutta STTK:n hallitus ei ole vielä tyytyväinen työryhmän esityksiin. Usea asia on neuvotteluiden pohjalta edelleen kesken ja neuvotteluja pitää STTK:n hallituksen mielestä jatkaa. – Jatkovalmistelussa on löydettävä erityisesti selkeys kolmen päivän koulutusmahdollisuudesta työntekijöille ja lain toimeenpanon tehosteista. Ratkaisun pitää sopia myös julkiselle sektorille ja kolmannelle sektorille.

Lisätietoja neuvotteluista: STTK:n edunvalvontajohtaja Markku Salomaa, puhelin 040 752 4455.