Jyty: Kuntien lomautukset ja irtisanomiset kestämätöntä talouden hoitoa


Irtisanomissuojan heikentäminen

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn selvityksen mukaan lomautuksia ja muita säästötoimia on kaavailtu noin sadassa kunnassa, kuntayhtymässä ja sairaanhoitopiirissä. Irtisanomisia on eniten suunnitteilla Jytyn Itä-Suomen alueella, lomautuksia puolestaan Pohjanmaalla.

”Irtisanomisten ja lomautusten vakiintunut asema kuntien säästövalikoimassa on huolestuttava ilmiö. Kuntien talousongelmat ovat kiistämätön tosiasia, mutta lyhytnäköinen säästäminen työntekijöiden selkänahasta on kestämätöntä toimintaa”, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoi keskiviikkona liiton kevätvaltuuston kokouksessa.

Jyty selvitti kuntien säästötoimia huhtikuussa laajalla luottamusmieskyselyllä. Liiton luottamusmiehiltä saatujen tietojen mukaan erilaisia säästötoimia on suunnitteilla 101 kunnassa, kuntayhtymässä tai sairaanhoitopiirissä. Näistä noin puolessa lopulliset päätökset säästötoimista on jo tehty.

Irtisanomisia on suunnitteilla 11 paikassa, eniten Jytyn Itä-Suomen alueella. Lomautuksia on puolestaan eniten suunnitteilla Jytyn Pohjanmaan alueella sekä Hämeen ja Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Oulun alueilla.

”Lomautuksia on suunnitteilla niin pienillä kuin suurilla paikkakunnilla, kuten Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Kunnan koko ei ole välttämättä säästötarpeiden yhdistävä tekijä, vaan huonosti hoidettu kuntatalous, jota nyt paikataan työntekijöiden kustannuksella”, Pihlajamäki sanoo.

Lomarahoja ei suositella vaihdettavaksi vapaaseen

Selkeästi yleisin käytössä oleva säästötoimi on vapaaehtoiset talkoovapaat. Myös lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on suosittu säästötapa.

”Me suosittelemme, että jäsenemme eivät vaihtaisi lomarahoja vapaiksi. Lomaraha on työehtosopimuksen nojalla työntekijälle neuvoteltu etuus, johon työntekijällä on täysi oikeus”, Pihlajamäki huomauttaa.
Kuntien säästövalikoimaan kuuluvat myös esimerkiksi rekrytointi- ja matkustamiskielto, osallistumiskielto koulutuksiin, palkankorotusten myöhentäminen ja erilaiset bonusvapaakäytännöt.

Kyselyn avoimissa vastauksissa kerrotaan pitkistä sairauslomista sekä jatkuvan muutoksen tuomasta epävarmuudesta. Töitä tehdään kotoa käsin, ja poissaolot kostautuvat kiireenä ja stressinä. Lisäksi kannetaan huolta kunnan maineesta työnantajana.

”Toki lomautuksia ja irtisanomisia on myös yksityisellä ja kirkon sektorilla, joilla työskentelee myös Jytyn jäseniä. Kuitenkin jo nyt yksityinen ja valtiosektori ohittavat kunnat nuorten halutuimpina työpaikkoina. Mistä löytyvät tulevaisuuden työntekijät, jos kuntien maine hyvänä ja luotettavana työpaikkana nyt romutetaan?”