Työntekijöiden perusoikeudet unohdettu eurokriisin keskellä


Euroopan Unioni

Euroopan talouskriisi ja työntekijöiden perusoikeudet

Palkansaajakeskusjärjestöt huolissaan perusoikeuksista EU:n talouskriisin hoidossa. FinUnionsin johtaja Marianne Muona toteaa, että eurokriisin keskellä on unohdettu työntekijöiden perusoikeudet. Paitsi työpaikkojen määrä myös työelämän laatu on kärsinyt kriisin myötä.

– EU-tasolla tehdään tänä päivänä kovan luokan talouspolitiikkaa. Nyt keskustellaan kaikkien jäsenvaltioiden, komission ja parlamentin sekä Euroopan keskuspankin välillä perustavanlaatuisista kysymyksistä – kuinka paljon pitää säästää tai elvyttää, miten luoda uutta kasvua ja mikä on nähtävä prioriteettina, Muona toteaa.

– Samalla talouskriisin varjolla on tehty rankkoja työmarkkinoiden rakenteisiin ja työehtosopimisen vapauteen puuttuvia ratkaisuja etenkin Etelä-Euroopassa, jotka palkansaajapuoli on tuominnut ykskantaan. Työehtosopimisen vapaus on palkansaajajärjestöjen peruspilari.

Keskusteluasiakirja arvioi eurokriisin vaikutuksia

STTK:n, SAK:n ja Akavan asiantuntijat ovat laatineet EU-keskusteluasiakirjan “Sampo vai kuiva kaivo?”, jossa arvioidaan eurokriisin vaikutuksia EU:hun ja EMUun sekä hahmotetaan EU:n ja EMUn kehittämisvaihtoehtoja palkansaajajärjestöjen näkökulmasta.

– Kurssinmuutos voidaan toteuttaa lyhyelläkin aikavälillä. Keskusjärjestöjen puheenvuorossa vaaditaan Eurooppa 2020 -strategian painopisteitä EU:n talouspolitiikan keskiöön. 2020-tavoitteisiin kuuluu työllisyyden nostaminen 75 prosenttiin, koulupudokkuuden vähentäminen, korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän lisääminen, köyhyyden vähentäminen, t&k-panosten lisääminen sekä ilmastotoimiin ja energiatehokkuuteen panostaminen, Muona listaa.

Työntekijän vähimmäissuojelua parannettava direktiivein

EU:ssa tarvitaan uusia työelämäehdotuksia. Muona toteaa, että nykyinen komissio on ollut huomattavan laiska antamaan työntekijöiden vähimmäissuojelua direktiiviteitse parantavia ehdotuksia.

– EU tarvitsee uuden vuoteen 2020 asti ulottuvan työsuojelustrategian, johon kuuluu riittävästi myös lainsäädäntöehdotuksia esimerkiksi työergomiasta ja henkisestä työsuojelusta. Lisäksi EU tarvitsee direktiivin rakennemuutoksen ennakoinnista, johon kuuluisi esimerkiksi työnantajan velvoitteita kouluttaa työntekijöitään.

Muona uskoo, että viiden vuoden sisällä näyttää on väistämättä keskusteltava myös EU:n perussopimusten uudistamisesta vähintäänkin euromaiden kesken. Hänen mukaansa tuossa yhteydessä pitäisi vahvistaa myös työelämätoimivaltaa ja perusoikeuksien asemaa ensisijaisen tärkeänä osana EU:ta.

Lue lisää:

Tiedote: Palkansaajakeskusjärjestöt huolissaan perusoikeuksista EU:n talouskriisin hoidossa

Keskusteluasiakirja: Sampo vai kuiva kaivo? Palkansaajakeskusjärjestöjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta

***

Luca Visentini: Euroopan on muutettava talouspolitiikkansa suuntaa

Euroopan ay-pomo: Työehtosopimusneuvottelujen vahvistamiseen panostettava

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanon jatkuttava seuraavan komission kaudella