Selvitys: Vuokratyön haasteina määräaikaisuudet ja työntekijän asema


Epätyypilliset työsuhteet

Vuokratyöntekijän oikeudet

Vuokratyöntekijöistä suurin osa on määräaikaisessa työsuhteessa, mutta heillä ei ole riittävästä tietoa määräaikaisuuden perusteista ja kestosta. Yli puolet vuokratyöntekijöistä kokee myös olevansa heikommassa asemassa kuin yrityksen muut työntekijät.

Nämä haasteet nousevat esiin työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä, joka julkaistiin 25.4.2013. Selvityksessä kysyttiin kokemuksia niin vuokratyöntekijöiltä kuin vuokratyötä käyttäviltä ja välittäviltä yrityksiltä.

Kyselyyn vastanneista vuokratyöntekijöistä 76 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa. Eniten määräaikaisia työsuhteita oli kiinteistönhoitoalalla, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, teollisuudessa, kuljetus- ja varastointialalla sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa. Keskimääräistä vähemmän määräaikaisuuksia oli tukku- ja vähittäiskaupan ja muun palvelutoiminnan aloilla sekä informaatio- ja viestintäalalla.

Vuokratyöntekijöillä ei ole riittävästi tietoa työsuhteen määräaikaisuuden perusteista ja kestosta

Selvityksen mukaan vuokratyöntekijöillä ei ole riittävästi tietoa työsuhteen määräaikaisuuden perusteista ja kestosta. Kyselyyn vastanneista vajaa 40 prosenttia ei tiedä oman määräaikaisen työsuhteensa kestoa ja noin 10 prosenttia ei tiedä määräaikaisen työsuhteensa perusteista lainkaan. Vastaajista 67 prosenttia haluaisi vakituisen työsuhteen.

Selvityksen ovat laatineet tutkijat Kari Huotari Referenssi Oy:stä ja Sari Pitkänen Kuntoutussäätiöstä, ja sitä on ohjannut työ- ja elinkeinoministeriön vetämä kolmikantainen ohjausryhmä. Selvitys on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut [ http://www.tem.fi/julkaisut ]