Tehyn vaaleissa valtuuston jäsenistä uusia lähes puolet


Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn vaaleissa valittiin liittokokoukseen 290 kokousedustajaa ja samaan aikaan pidetyissä Tehyn valtuustovaaleissa valittiin 60 edustajaa Tehyn valtuustoon. Äänestysaika oli 27.3. – 16.4. Valtuutetuista uusia on 26 ja paikkansa valtuustoon uudisti 34 ehdokasta.

Tehyn vaalit ovat suorat ja suhteelliset valtakunnallisten vaalien tapaan. Toista kertaa käytössä oli myös sähköinen äänestysmahdollisuus. Äänestysprosentti oli 30,4. Edellisissä Tehyn vaaleissa vuonna 2009 äänestysprosentti oli 34,4.

Sähköistä äänestysmahdollisuutta käytti yli 40 % äänestäneistä. Sähköisen äänestyksen suosio kasvoi huomattavasti edellisistä liittokokousvaaleista, joissa sähköistä äänestysmahdollisuutta käytti ainoastaan 11 % äänestäneistä.

Sekä liittokokous-  että valtuustovaaleissa oli noin 100 ehdokasta vähemmän kuin vuoden 2009 vaaleissa.

Linkissä on Tehyn vaalitulostiedote, josta löytyy mm. tarkemmat tiedot liittokokous- ja valtuustovaalien paikkajakaumasta. Tiedotteessa myös yhteystietoja Tehyn vaalien ryhmittymien yhteyshenkilöihin ja Tehyn puheenjohtajaehdokkaisiin:

http://www.tehy.fi/medialle/tiedotteet/

Tehyn vaaleista löytyy kattava tulosinfo osoitteessa:

www.tehy.fi/vaalit/tulokset/