Jyty: Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa


Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty perää työnantajilta vastuuta työhyvinvoinnin edistämiseen. Kerran vuodessa järjestettävä virkistyspäivä ei riitä, vaan hyvinvointi on huomioitava työn jokapäiväisessä arjessa. Lomautusten keskellä on erityisen tärkeää huolehtia työhyvinvoinnista.

Työhyvinvointia on aidosti ryhdyttävä edistämään työpaikoilla. Työhyvinvointia ei voida ulkoistaa, vaan kaikki lähtee työpaikan sisältä, sen omista arvoista ja toimintatavoista. Hyvinvoivat työntekijät ovat työpaikan arvokkain resurssi, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoi liiton talvipäivillä lauantaina Rovaniemellä.

Kevan tuoreen tutkimuksen mukaan henkilöstöstrategioiden ja työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen sekä niihin liittyvien mittareiden seuranta on kuntaorganisaatioissa yleistä. Sen sijaan suunnitelmallinen toiminta sairauspoissaolojen, työtapaturmien tai työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi on huomattavasti harvinaisempaa. Myös työhyvinvointiin tehtyjen investointien suhteuttaminen työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin on harvinaista.

Pihlajamäki huomauttaa, että strategiasta on siirryttävä käytäntöön, ja työhyvinvoinnin eteen on tehtävä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti töitä.

Työhyvinvointi on oikeasti ja aidosti otettava osaksi työyhteisön arkea. Tyhy- ja virkistyspäivät ovat tärkeitä, mutta jos muuna aikana hyvinvointikysymykset laiminlyödään, on työhyvinvointi vain päälle liimattua toimintaa.

Lapissa suunnitteilla lomautuksia

Taloudellisesti tiukat ajat ovat omiaan heikentämään työhyvinvointia. Lomautuksia on viime aikoina toteutettu monissa kunnissa ympäri Suomea. Jytyn tuoreen luottamusmieskyselyn mukaan Lapin alueella lomautuksia tai muita säästötoimia on suunnitteilla ainakin Kemijärvellä, Posiolla, Savukoskella ja Tervolassa.

– Lomautukset luovat työpaikoille epävarmuuden ilmapiiriä, ja työt kasaantuvat yhä harvempien harteille. Irtisanomistilanteissa myös työnsä säilyttäneet saattavat voida huonosti tuntiessaan syyllisyyttä siitä, miksi juuri he saivat säilyttää työpaikkansa. Tiukassa taloustilanteessa onkin erityisen tärkeää huolehtia työyhteisön jaksamisesta ja luoda vakaata pohjaa tuleviin haasteisiin, Pihlajamäki sanoo.

Työhyvinvointi on monen asian summa, mutta perusteista on hyvä aloittaa.

– Selkeät toimenkuvat ja tavoitteet, sopiva määrä itsenäisyyttä, kannustava johtajuus, palautteen antaminen ja saaminen, avoin ilmapiiri, toisten huomioiminen, ajantasaiset työvälineet, työn vaativuutta vastaava palkka, työn ja vapaa-ajan tasapaino, Pihlajamäki luettelee työhyvinvoinnin ainesosia.

***

STTK: Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla yhä täysin riittämätöntä