STTK: Yrityksillä on nyt näytön paikka


Verotus

Suomen hallitus on tänään julkistanut viime viikon kehysriihessä tehtyjen päätösten yksityiskohdat. Hallituksen kehysbudjetin merkittävin päätös oli yritysverotuksen roima kevennys.
Veronmaksajat tukevat yritystoimintaa lähes miljardilla eurolla, kun yhteisöveroastetta lasketaan roimasti, 4,5 prosenttiyksikköä.

– Ennakkopuheiden mukaan päätös parantaa yritysten kilpailukykyä, minkä luvataan elvyttävän investointeja ja parantavan työllisyyttä.  Sanojen tulisi muuttua teoiksi – yrityksillä on nyt näytön paikka.  Aikaisempi kokemus merkittävistä yritysten kustannusten alentamisista eivät anna aihetta suureen toiveikkuuteen, yrityksiltä edellytetäänkin nyt merkittävää toimintatavan muutosta, todellista yhteiskuntavastuuta. Riskinä on, että veronmaksajien merkittävä kädenojennus valuu osinkoihin. Mahdollinen osinkokatto voisi toimia tässä kaitsijana, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund korostaa.

Palkansaajien verotusta kiristämällä ja kulutusveroja nostamalla on osittain tehty mahdolliseksi jättimäinen yritysten veroale. Palkansaajien ostovoima heikkenee verotuksen kiristymisen ja inflaation kiihtymisen vuoksi. Tämä tulee vaikeuttamaan syksyllä alkavia työehtosopimusneuvotteluja.

Työvoimapoliittisten määrärahojen taso ei ole riittävällä tasolla

– Taantuman pitkittyminen lisää pitkäaikaistyöttömien määrää. Vankan tutkimusnäytön perusteella tiedämme, että työttömyys syrjäyttää nopeasti. Aktiivisten työvoimapoliittisten määrärahojen taso ei ole riittävällä tasolla, jotta ongelmaan voitaisiin vastata edes tyydyttävästi. Nuorten lisäksi myös keski-ikäisten joukossa pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nopeasti. Valtiontalouden kannalta olisi kannattavaa panostaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan nyt tehtyä kehyspäätöstä enemmän, Sund vaatii.

Verotuksen rakenteessa tehdään oikeansuuntainen muutos: veropohjaa tiivistetään, mikä mahdollistaa verokantojen alentamisen.  Monin toimin hallitus myös vahvistaa kasvua, mikä on tervettä politiikkaa. Erityisesti asuntopolitiikassa tehdyt muutokset ovat myönteisiä, Sund kiittää.