Jyty: Perus- ja hyvinvointipalvelut vaarantuvat


Talouspolitiikka

STTK:laisen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pelkää hallituksen kehysriihen tänään 27.3. tarkentuneiden päätösten vievän kuntien taloutta aiempaa huonompaan suuntaan ja heikentävän entisestään kansalaisten saamia perus- ja hyvinvointipalveluja kunnissa.

Pihlajamäki muistuttaa, että julkiset palvelut ovat se perusta, jolle hyvinvointiyhteiskunnan toimintaedellytykset hyvin pitkälle rakennetaan. Nyt ja tulevaisuudessa. ”Nyt tätä perustaa ollaan hallituksen valtionosuusleikkausten mukaisilla linjauksilla murentamassa”, Pihlajamäki varoittaa.

Julkiset palvelut ovat se perusta, jolle hyvinvointiyhteiskunnan toimintaedellytykset hyvin pitkälle rakennetaan.

Vaikka kehysriihen päätöksillä kuntien veropohja hieman laajenee, mm. jätevero- sekä kiinteistöverouudistuksien seurauksena, kuntien tulot painuvat enemmän miinukselle kuin plussalle esimerkiksi yhteisöveron useiden prosenttien kevennyksen myötä.

Pihlajamäki vaatiikin, että yhteisöveron kevennys on kompensoitava kunnille korottamalla yhteisöveron kuntien jako-osuutta. Lisäksi kunnille on Pihlajamäen mielestä korvattava mm. kotitalous- ja perusvähennyksien korotukset täysimääräisesti hallitusohjelman mukaan.

”Valtionosuuksien leikkauksilla palveluista koituvia rahoitusvastuita ollaan siirtämässä aiempaa suuremmassa määrin kuntien harteille. On hyvin todennäköistä, että kunnat joutuvat veronkorotusten lisäksi ottamaan enenevässä määrin velkaa kasvavista velvoitteista selvitäkseen. Ja mikä pahinta, muutenkin talousvaikeuksissa kamppailevissa kunnissa paineet henkilöstösäästöjen lisäämiseksi vain kasvavat. Lomautukset ja kuntien vaatimukset vapaaehtoisista talkoovapaista lisääntyvät ja henkilöstön selkänahasta revitään entistä enemmän irti”, Pihlajamäki huomauttaa.

Kuntien vastuut palvelujen tuottamisesta ovat kasvaneet

Kuntien vastuut palvelujen tuottamisesta ovat kasvaneet Pihlajamäen mukaan vuosi toisensa jälkeen ja velkaantumiskehitys on jatkunut palvelujen tehostamistoimista ja tuottavuuden lisääntymisestä huolimatta.

”Tässä taloudellisessa tilanteessa hallituksen on pidettävä puolivälintarkastelussaan antamansa lupaus kuntien lähes miljardin euron lakisääteisten velvoitteiden vähentämisestä. Samalla on pidettävä kiinni kuntien palvelujen normiohjauksen vähentämisen tavoitteista.”

Pihlajamäki korostaa, että valitettavan usein unohdetaan, että julkinen sektori huolehtii pääosin mm. yhteiskunnan infrastruktuurista, kansalaisten koulutuksesta, terveydestä ja turvallisuudesta. Siis toiminnoista, joiden merkitys useimmiten huomataan vasta häiriötilanteissa.

Myönteisenä Jytyn puheenjohtaja pitää hallituksen kehysriihen päätöstä, jolla ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkoja ei vähennetä siinä määrin kuin oli aiemmin suunniteltu. Myönteistä on myös se, että oppisopimuskoulutukseen ollaan myöntämässä lisää rahaa.

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jyty on STTK:n jäsenliitto.