STTK: Panostukset työpaikkoihin myönteisiä, ostovoiman heikkeneminen huolestuttaa


Talous

STTK:n mielestä hallituksen valitsema työllisyyttä tukeva talouslinja on perusteltu. Palkansaajien ostovoima kuitenkin heikkenee, sillä tuloverotus ja välillinen verotus kiristyvät. – Kiristykset syövät kotitalouksien ostovoimaa, joka huonossa taloustilanteessa ylläpitäisi kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. On oletettavaa, että vaikutukset ulottuvat myös työmarkkinoilla tehtäviin ratkaisuihin sopimusten päättyessä, pääsihteeri Leila Kostiainen sanoo.

Palkansaajien ostovoima kuitenkin heikkenee, sillä tuloverotus ja välillinen verotus kiristyvät.

Kehysriihen elinkeinopoliittiset linjaukset talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi ovat STTK:n pääsihteerin mielestä oikean suuntaisia. – Linjaukset rikkidirektiiviin sopeutumisesta helpottavat vientisektorimme toimintaa ja ICT:n hyödyntäminen kasvattaa tuottavuutta. Myös linjaukset asuntopolitiikan tehostamiseksi ovat kauan kaivattuja. Niillä tuetaan osaltaan kasvua ja luodaan työpaikkoja.

Veropolitiikassa korostuu laaja veropohja ja kohtuulliset verokannat

STTK on tyytyväinen siihen, että veropolitiikassa korostuu nyt laaja veropohja ja kohtuulliset verokannat. – Verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyy kun osinkoverotus kiristyy.

STTK edellyttää elinkeinoelämältä investointeja ja uusia työpaikkoja Suomeen. – Näinkin mittavaa yhteisöveroalennusta ei pidä jakaa omistajille osinkoina, vaan yritysten pitää käyttää varat työllistäviin investointeihin. Yrityksillä on nyt näytön paikka ja mahdollisuus lunastaa puheet yritysvastuusta, Kostiainen toteaa.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on huolestuttavaa. STTK on tyytyväinen siihen, että hallitus tekee lisäsatsauksia nuorten työttömyyden vähentämiseksi. – STTK edellyttää, että hallitus kevään lisätalousarviossa lisää aktiivisen työvoimapolitiikan ja täydennyskoulutuksen määrärahoja.

STTK on erittäin tyytymätön siihen, että kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen jäi voimaan. – Myös tällä on vaikutukset työmarkkinoiden sopimusneuvotteluihin, Kostiainen toteaa.