Rakennusalat STTK vaatii valtion asuntopolitiikkaan täysremonttia


Asuntopolitiikka

Pääkaupunkiseutu tarvitsee kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen pääkaupunkiseudulla on lähes täysin pysähtynyt. Vuosia jatkunut vuokra-asuntopula vaarantaa jo elinkeinoelämän kasvun. Vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla jopa 40 000 kotitaloutta. Tätä voidaan pitää osoituksena suomalaisen asuntopolitiikan pitkään jatkuneesta epäonnistumisesta.

Yhdeksi syyksi kohtuuhintaisen tuotannon vähäisyyteen Rakennusalat STTK arvioi sen, että rakennuttajat ja rakennusliikkeet eivät pysty rakentamaan tukiehdot täyttäviä kohteita liian korkeaksi kohoavien rakennuskustannusten vuoksi.

Rakennusalat STTK vaatii asuntopolitiikkaan perusteellista remonttia mahdollisimman pian. Hallituksella pitäisi olla rohkeutta laajempaan asuntopoliittiseen uudistamiseen. Nyt tarvitaan avointa keskustelua valtion, rakennuttajien ja rakentajien kesken siitä, kuinka turvata kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen pieni- ja keskituloisille. ¨

Rakentamisen hintaan vaikuttaa tonttihintojen lisäksi kaavoituksen ja rakentamismääräysten ohjaus. Kaavoista ja rakentamismääräyksistä voitaisiin karsia vaatimuksia, jotka tarpeettomasti kohottavat asumisen hintaa. Lisäksi tulee pohtia esimerkiksi rakennusten muotoa ja sijoittelua kaavassa, julkisivumääräyksiä, autopaikkoja ja asuntojen keskikokomääräyksiä, jotka kaikki vaikuttavat rakentamisen hintaan. Hallituksen tulisi miettiä myös yleishyödyllisyysrajoitusten muuttamista siten, että se kannustaisi rakennuttajia vuokra-asuntotuotantoon.

Lisäpanostuksia Infraan

Rakennusalat STTK:n mielestä liikenneväylien kunnossapitoon tarvitaan vähintään 100 miljoonan euron tasokorotus sekä kasvun tukemiseksi 100 miljoonan infrapaketti tukemaan teihin, katuihin, ratoihin, siltoihin ja vesi- ja energiahuollonverkkoihin kohdistuvia pieniä investointeja. Näin vauhditettaisiin talouden elpymistä ja luotaisiin uusia työpaikkoja.

Korjausrakentamisella energiasäästöjä

Maankäyttö ja rakennuslaki asettaa vaatimuksia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle rakentamiselle. Rakennusalat STTK:n mielestä on löydettävä rohkeampia ratkaisuja, jotta päästöjä voidaan leikata 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Valtiovallan ohjaus on ollut oikean suuntaista, mutta erityisesti rakennusteollisuuden on yhdistettävä voimansa. Uudet korjaus-rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset tulevat voimaan viranomaisten käytössä olevien rakennusten osalta 1.6.2013 ja muiden rakennusten osalta 1.9.2013.

Korjausrakentamisella saadaan lähivuosien suurimmat energiasäästöt. Korjauskohteissa korostuvat jatkossa mm. erilaiset talotekniset ratkaisut ja huoneistokohtainen energiankulutuksen seuranta. Näillä saavutetaan nopeasti huomattavia säästöjä energiankulutuksessa. Rakennusalat STTK esittää harkittavaksi, voisiko taloyhtiöiden jotka päätyvät korjauksissaan energiaa säästäviin ratkaisuihin, tukea verotuksellisin keinoin.

Lisätietoja:    Rakennusalat STTK:n puheenjohtaja, RIA:n toimitusjohtaja Kimmo Sandberg, 0400 411 332 STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, 0400-381 634

Rakennusalat STTK on rakennusalalla toimivien STTK:laisten liittojen elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on koota alalla toimivat liitot yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Työryhmän muodostavat Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA, Ammattiliitto Pro ja Palkansaajajärjestö Pardia.

***

Onko mulla ikinä varaa ostaa omaa kämppää?